Mauritania

23

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Mauritania on tiukasti islamilainen. Kristillistä palvelutyötä rajoitetaan voimakkaasti, mikä vaikeuttaa uskon harjoittamista. Islamin jättäneille uskon ilmaiseminen on lähes mahdotonta. Kristinuskoa pidetään kielteisenä länsimaisena vaikutteena, ja kristityksi kääntyneet kohtaavat voimakasta vihamielisyyttä sekä viranomaisten että oman perheensä taholta. Uskosta luopumisesta on lain mukaan rangaistava kuolemalla, joskin kuolemanrangaistustapauksia ei ole tiedossa viime vuosilta. Uhka on silti yhä olemassa.

Muslimitaustaiset kristityt voivat joutua karkotetuiksi perheen kodista ja menettää elinkeinonsa. Heidät saatetaan jopa pakottaa poistumaan maasta. Islamistiryhmien läsnäolo uhkaa myös niitä, jotka luopuvat islamista. Kasteita voidaan suorittaa vain salaa, mutta monet kääntyneet epäröivät mennä kasteelle, koska he pelkäävät paljastumisen järkyttäviä seurauksia.

Länsimaiset kristityt jätetään Mauritaniassa suurelta osin rauhaan. Evankelioiminen on kuitenkin ehdottomasti kielletty, ja toiminta on rajoitettu määrättyihin jumalanpalveluspaikkoihin. Useimmat Mauritaniassa olevat kristityt ovat kotoisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, ja he voivat kohdata syrjintää työnhaussa sekä rotuun että uskoon perustuvan syrjinnän vuoksi. Lisäksi he kohtaavat taloudellisia vaikeuksia hallituksen arabisaatio-politiikan vuoksi. Politiikkatoimet syrjivät ulkomaalaisia työntekijöitä, erityisesti kristittyjä.

Netin ja sosiaalisen median käytön yleistyminen auttaa uskovia pitämään yhteyttä muiden kristittyjen kanssa, mutta helppoa se ei silti ole. Yhteydenpitoa vaikeuttavat monien alueiden hidas teknologinen kehitys sekä perheiden yksityisyyden puute.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Tilanne ei ole juurikaan muuttunut. Mauritanian tiukan islamilaisen kulttuurin takia elämä on paikallisille kristityille erittäin vaarallista ja ulkomaalaisille kristityille erittäin vaikeaa. Positiivisia merkkejä tilanteen kohentumiseksi lyhyellä aikavälillä ei ole. Mauritaniassa vallitseva poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne tekee maasta alttiin islamistisille ääriliikkeille. Yhä useampi mauritanialainen opiskelee ulkomailla ja verkkoyhteyksien saavutettavuuden parantuminen saattaa johtaa myös avoimuuden lisääntymiseen nuoremman sukupolven keskuudessa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Heimo- sekä perhesiteet ovat erityisen vahvoja maaseudulla. Islamista kristinuskoon kääntyneihin kohdistuva painostus voi silti olla merkittävää jopa maan suurimmassa kaupungissa, pääkaupunki Nouakchottissa. Islamistiryhmät ovat erityisen aktiivisia itärajan seudulla ja muodostavat siellä uhan kristityille.

Millaista maassa on elää miehenä?

Islamista kääntyneiden kristittyjen miesten katsotaan tuoneen häpeää perheilleen. Seuraukset voivat olla vakavat. Heitä voivat uhata eristäminen, karkottaminen, fyysinen pahoinpitely ja syyte uskosta luopumisesta. Oman turvallisuutensa vuoksi heidän on todennäköisesti paettava maasta.

Seurakunnan johtamiseen tai evankelioimiseen osallistuvat kristityt miehet voivat joutua vangituiksi tai saada suuria sakkoja. Etniset afrikkalaiset maahanmuuttajat jätetään usein työmahdollisuuksien ulkopuolelle ja heidän on maksettava suuria summia oleskeluluvistaan. Heihin kuuluvat kristityt miehet voivat maan voimakkaan arabisaatioliikkeen osana kohdata voimakasta painostusta lähteä Mauritaniasta.

Millaista maassa on elää naisena?

Mauritanian heimoyhteiskunnassa naiset ovat isien ja miesten auktoriteetin alaisia. Islamista luopuneiden naisten katsotaan väheksyvän isäänsä tai miestään ja tuovan häpeää perheelleen. Tämä voi johtaa kotiarestiin, kiusaamiseen, pakkoavioliittoon muslimimiehen kanssa tai pakkoeroon, mikä voi johtaa köyhyyteen ja kurjuuteen.

Paikallisessa kulttuurissa tyttö ei voi jättää perhettään ennen avioliittoa, sillä muuten hänet voidaan leimata prostituoiduksi. Musliminaiset tai muslimitaustaiset kristityt eivät lain mukaan voi mennä naimisiin kristittyjen miesten kanssa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Pohjois-Afrikan kirkkoja yhteistyössä paikallisten kumppanien ja kirkkojen kanssa. Se tarjoaa johtajuuskoulutusta ja toimeentulohankkeita, toimittaa Raamattuja sekä antaa tietoa, sielunhoitoa ja tukea opetuslapseuteen.

Rukoile:

Rukoile, että kääntyneet rohkaistuisivat pysymään uskossaan haasteista ja vaaroista huolimatta.
Rukoile kristittyjen uusien kokoontumismahdollisuuksien puolesta ja että he voisivat jakaa uskoaan muiden kanssa.
Rukoile maan tiukan islamin tulkinnan pehmenemisen puolesta, jotta uskonnonvapaus voisi lisääntyä.