Kuuba

27

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kuuban kommunistinen hallinto ei suvaitse soraääniä eikä salli muita vaikutusvaltaa kerääviä instituutioita, kuten seurakuntia. Siksi viranomaiset vainoavat kristittyjä.

Korruptiota tai poliittisia aiheita vastaan puhuvat kristityt aktivistit tai seurakuntien johtajat voidaan pidättää tai sulkea vankilaan. Toiset joutuvat mustamaalauksen kohteiksi. He kohtaavat valtaapitävien ja heidän myötäilijöidensä harjoittamaa häirintää tai väkivaltaa. Viranomaiset ylläpitävät tietokantoja “vastavallankumouksellisina” pidetyistä seurakunnista tai pastoreista. Kristityt pelkäävät niiden olevan jälleen uusi keino tarkkailla ja kontrolloida heidän elämäänsä.

Kommunistinen Kuuba on historiallisesti tähdännyt uskonnon tukahduttamiseen ja kirkon vaikutusvallan vähentämiseen. Nykyään uusien seurakuntien rekisteröintiä ei hyväksytä. Niiden ei anneta ostaa tai käyttää tiloja, joissa voisi kokoontua laillisesti. Tämä pakottaa monet uskovat kokoontumaan laittomasti rekisteröimättömissä kotikirkoissa. Kun he jäävät kiinni, heitä voidaan sakottaa tai heidän omaisuutensa voidaan takavarikoida tai kirkko sulkea.

Kristittyjen on vaikea saada viisumia kuubalaisissa seurakunnissa vierailua varten. Jos kuubalainen kristitty yrittää vierailla kristittyjen luona toisessa maassa, sitä pidetään “epäilyttävänä toimintana”. Tämä tekee kansainväliset kumppanuudet ja kristillisen kirjallisuuden saamisen hyvin hankalaksi.

Valtio ei salli kristityille omantunnonvapautta yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Jos valtio esimerkiksi säätää uuden avioliittolain, seurakuntien on pakko noudattaa sitä. Jos ne eivät niin tee, valtion turvallisuusviranomaiset todennäköisesti tarkkailevat ja uhkailevat seurakuntien johtajia.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kuuban sijoitus World Watch List -raportissa on noussut kymmenen sijaa lisääntyneen väkivallan sekä kaikille elämänalueille kohdistuvan painostuksen vuoksi. Diktatuurihallinto tehosti tukahduttamistaktiikkaansa, joka oli suunnattu kaikkia kommunististen periaatteiden vastustajiksi katsottuja kristittyjä johtajia ja aktivisteja vastaan. Hallituksen toimenpiteisiin kuuluivat pidätykset, sieppaukset, mielivaltaiset sakot, tarkkailu, lupien ja uskonnollisten viisumien epääminen sekä fyysinen ja henkinen väkivalta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Suurimmassa vaarassa ovat kotiseurakuntia johtavat kristityt ja protesteihin osallistuvat nuoret miehet erityisesti maan pääkaupungissa Havannassa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt miehet joutuvat naisia herkemmin pidätetyiksi, sakotetuiksi tai häirityiksi. Heillä on todennäköisemmin johtoasema ja vaikutusvaltaa. Heidän pidätyksensä välittää uhkaavan viestin perheille ja seurakuntayhteisöille.

Mielenosoittajia ja erityisesti nuoria miehiä on jo kuukausien ajan pidätetty, ja heitä on kadonnut. Kristityt pidätetyt ovat raportoineet vankiloiden fyysisestä ja henkisestä väkivallasta.

Kansalaispalvelus on miehille pakollinen. Jos huomataan, että he ovat aktiivisia kristittyjä tai heillä on kristityt vanhemmat, komentava upseeri saattaa syrjiä ja vainota heitä.

Millaista maassa on elää naisena?

Aktivismiin osallistuvat naiset – mukaan lukien suunsa avaavat kristityt – saavat usein potkut työstään, ja heitä uhkaillaan ja tarkkaillaan. “Naiset valkeissa vaatteissa” on poliittisten vankien sukulaisista koostuva protestiryhmä. Se joutui useaan otteeseen poliisin pahoinpitelemäksi ja pidättämäksi matkalla jumalanpalvelukseen ja sieltä kotiin.

Kristittyjä naisia ja tyttöjä loukataan usein konservatiivisempien seksuaalisten arvojen vuoksi, koska hallinto ei arvosta niitä. Kuuban hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen, ettei yksikään lapsi synny epämuodostuneena ja geneettisesti sairaana. Raskaana olevilla naisilla on siten kova paine seuloa ja abortoida tällaiset sikiöt. Tämä on suuri haaste kristityille naisille, joille asia on omatunnonkysymys. Heidän kieltäytymisensä saatetaan katsoa hallituksen vastustamiseksi, tietyin seurauksin.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin paikalliset kumppanit vahvistavat Kuuban vainottua kirkkoa. He jakavat Raamattuja ja tarjoavat raamatunopetusta, toimeentulohankkeita ja johtajuuskoulutusta. He hoitavat ja tukevat lapsia ja pastoreiden perheitä sekä organisoivat sosioekonomisia kehittämisprojekteja.

Rukoile:

Rukoile, että hallinto vähentäisi tarkkailuaan ja kunnioittaisi uskonnonvapautta.

Rukoile, että Open Doorsin kumppanit rohkaisisivat seurakuntia, jotka kokevat olevansa eristyksissä.

Pyydä, että Jumala antaisi viisautta ja rohkeutta oikeudenmukaisuuden puolesta puhuville kristityille.

Taivaallinen Isä, kiitos Kuuban kristittyjen rohkeudesta, kun he jatkavat sinusta kertomista huolimatta valtaapitävien intensiivisestä vastustuksesta. Anna heille viisautta, että he tietäisivät, milloin tulisi puhua. Anna luottamusta, että sinä olet Kuningas. Muuta Kuuban ilmapiiriä, että arkeen tulisi vapautta ja oikeutta ja vahvista kirkkoasi. Aamen.