Kuuba

22

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Kuuban kristittyihin kohdistuvan vainon pääasiallinen syy on maan hallinto. Kaikki Kuuban kommunistisen puolueen kanssa kilpailevat tahot vaiennetaan, eivätkä kristilliset instituutiot ole tässä poikkeus.

Seurakuntajohtajat ja ne kristityt, jotka puhuvat ihmisoikeuksien puolesta tai poliittista korruptiota vastaan – tai jotka uskaltavat kritisoida hallintoa – voivat joutua kuulusteltaviksi, pidätetyiksi, mustamaalauskampanjan uhreiksi tai vangituiksi.

Viranomaiset voivat myös häiritä seurakuntia. Koska seurakuntien täytyy rekisteröityä ollakseen laillisia, hallitus voi joko evätä rekisteröinnin tai yksinkertaisesti ohittaa uskonnollista ryhmää koskevan hakemuksen. Tämä pakottaa seurakunnat toimimaan laittomasti ja antaa siten hallitukselle syyn sulkea seurakunnat. Hallinto voi tällöin määrätä seurakunnille seuraamuksia, kuten antaa sakkoja, purkaa rakennuksia, sulkea kirkkoja ja takavarikoida omaisuutta.

Hallinnon sallimiin rekisteröityihin seurakuntiin kohdistuu äärimmäistä valvontaa. Kaikkia kuubalaisia seurakuntia tarkkaillaan ja niihin voidaan soluttaa hallintoa kannattavia henkilöitä tai valtion turvallisuuspalvelun agentteja. Rekisteröityneet tai rekisteröimättömät seurakunnat Kuubassa voivat jatkaa jumalanpalveluksiaan juuri niin kauan kuin hallinto sen sallii. Jos seurakuntajohtaja tai kristitty leimataan hallinnon vastaiseksi, viranomaisten reaktio on nopea ja ankara.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kuuban hallinto on tiukentanut Jeesuksen seuraajien oloja. Erityistä painostusta kokevat vuoden 2021 protesteja tukeneet tai niihin osallistuneet kansalaiset ja ne tahot, jotka vastustivat syyskuussa 2022 hyväksyttyjä perhelain muutoksia perustuslaissa. Parlamenttivaalit pidettiin maaliskuussa 2023, mutta vaalit eivät olleet vapaat tai oikeudenmukaiset. Niitä käytettiin kommunistihallituksen vahvistamiseen. Monet kuubalaiset kristityt pelkäävät puhua korruptiota vastaan tai uskovat, ettei puheella ole merkitystä. Kommunismi on hallinnut Kuubaa vuodesta 1959 lähtien, ja sen myötä painostus kristittyjä kohtaan on pysynyt yllä läpi vuosikymmenten.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kaikkein suurimmassa vaarassa ovat kuubalaiset kristityt, jotka johtavat rekisteröimättömiä seurakuntia tai jotka kritisoivat hallitusta vakaumuksensa takia.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kuubassa miehet ovat naisia todennäköisimmin johtotehtävissä, joten heillä on mahdollisuus arvostella hallituksen toimia. Kristittyihin miehiiin kohdistuu muita miehiä korkeampi pidätyksen ja ahdistelun uhka. He voivat saada sakkorangaistuksia tai heidän kristillinen kirjallisuutensa voidaan takavarikoida ja omaisuutta tuhota. Lisäksi heitä voivat uhata pidätys tai jopa kuolema.

Kuuban hallitus on vaikeuttanut aktiivisten hallituskriitikoiden (mukaan lukien seurakuntajohtajien) matkustamista. Tämä voi heikentää kristillisten perheiden taloudellista tilannetta.

Kuubassa miehet ovat velvollisia suorittamaan asepalveluksen. Jos käy ilmi, että he ovat aktiivisia kristittyjä tai tulevat kristillisistä perheistä, he voivat kokea erityistä syrjintää ja vainoa.

Millaista maassa on elää naisena?

Kuubassa hallitusta vastustavaan kansalaistoimintaan osallistuvat naiset voivat menettää työnsä. Jotkut kuubalaiset kristityt vastustavat korruptiota vakaumuksellisista syistä, minkä takia irtisanomisia voidaan pitää uskonnollisena vainona. Kansalaisaktivismiin puuttuakseen poliisi ahdistelee naisia heidän kulkiessaan kirkkoon. Joitain naisia on myös pidätetty ja vangittu.

Kristityillä naisilla on usein konservatiivisempia seksuaalimoraalisia arvoja kuin muilla kuubalaisilla naisilla, ja he kohtaavat joskus loukkauksia ja syrjintää. Jos kristityt naiset haluavat pysyä uskollisina vakaumukselleen elämän arvosta eivätkä abortoi geneettisiä poikkeavuuksia kantavia vauvojaan, he voivat joutua painostuksen ja arvostelun kohteeksi.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin paikalliset kumppanit vahvistavat Kuuban vainottua kirkkoa. He jakavat Raamattuja ja tarjoavat raamatunopetusta, toimeentulohankkeita ja johtajuuskoulutusta. He hoitavat ja tukevat lapsia ja pastoreiden perheitä sekä organisoivat sosioekonomisia kehittämisprojekteja.

Rukoile:

Kirkko Kuubassa kasvaa vakavista rajoituksista huolimatta. Pyydä Jumalaa suojelemaan kirkon johtajia Kuubassa hallituksen ahdistelulta tai painostukselta ja vahvistamaan heitä.
Rukoile, että Kuuban johtajat sallisivat seurakuntien kokoontua avoimesti ja laillisesti. Pyydä kotiseurakunnissa kokoontyville kristityille Jumalan viisautta ja että heidän yhteytensä kirkossa kunnioittaisi Häntä.
Rukoile, että kuubalaisilla uskovilla olisi rohkeutta ja viisautta puolustaa kristillisiä vakaumuksiaan.