Jordania

39

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Suurin osa Jordanian kristityistä on ortodokseja ja roomalaiskatolisia. Muihin Lähi-idän maissa asuviin kristittyihin verrattuna Jordanian kristityillä on melko suuri uskonnonvapaus, mutta erityisesti muslimitaustaiset kristityt voivat joutua konfliktitilanteisiin.

Muslimitaustaisen kristityn julkinen uskontunnustus voi johtaa pahoinpitelyyn, pidätykseen ja jopa kuolemaan. Valtio painostaa kaikkia kristittyjä yhteisöjä etenkin valvonnan kautta. Viranomaiset saattavat vainota valtakirkkoihin kuulumattomia seurakuntia – erityisesti niitä, jotka evankelioivat aktiivisesti.

Kristityt, jotka kertovat uskostaan tai auttavat kristityksi kääntyneitä, voivat kohdata vihamielisyyttä. Maassa olevat islamilaiset ääriryhmät, joiden joukossa on Syyriasta ja Irakista palaavia jihadisteja, ovat myös uhkana kristityille yhteisöille.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Noin kahden pisteen nousun taustalla on painostuksen ja väkivallan suhteellinen kasvu. Vihamielisyys kristittyjä kohtaan on kasvanut hieman viime vuodesta. Raportoitujen väkivallantekojen määrä on lisääntynyt ja julkisiin kristinuskon ilmauksiin kuten raamatunjakeiden esille laittoon on suhtauduttu torjuvammin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt pitävät usein uskonsa salassa. He tapaavat maanalaisissa seurakunnissa. Nämä seurakunnat ovat kuitenkin usein hallituksen valvonnan alaisia. Paljastuessaan kristityt kohtaavat perheidensä ja yhteisöjensä painostusta, mahdollisesti väkivaltaa ja pidätyksiä. Islamista kääntymistä ei virallisesti tapahdu, mutta muslimitaustaisten kristittyjen pieni määrä kasvaa.

Vaino on tavallisesti samaa tasoa koko maassa, mutta yhteisöjen sosiaalinen kontrolli on todennäköisesti tiukempaa maaseudulla. Maan eteläosa on myös tunnetusti konservatiivisempien muslimien asuma-aluetta.

Millaista maassa on elää miehenä?

Muslimitaustaisilta kristityiltä miehiltä, joiden usko paljastuu, voidaan evätä työpaikka ja mahdollisuus läpäistä taustatarkastukset tai heiltä vaaditaan sakkojen maksamista. Kotiympäristössä kristinuskoon kääntyneet joutuvat helposti torjutuksi, hyökkäyksen kohteeksi tai karkotetuksi. Muslimitaustainen kristitty mies ei voi šaria-lain mukaan avioitua kristityn naisen kanssa.

Kristittyjä miehiä voidaan myös painostaa kertomaan viranomaisille muista kristityistä, etenkin niistä, jotka auttavat kristinuskoon kääntyneitä. Painostus johtaa monet miehet lähtemään maasta, mikä vaikuttaa kielteisesti kirkon johtamiseen tulevaisuudessa.

Millaista maassa on elää naisena?

Naiset, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon, joutuvat erityisen herkästi vainotuiksi. Seurauksena voi olla kotiaresti, pahoinpitelyt, seksuaalinen häirintä, matkustusrajoitukset, lapsista erottaminen, pakkoavioliitto tai jopa kuolema. Islamilaisen šaria-lain mukaan he eivät voi mennä naimisiin kristityn miehen kanssa edes ulkomailla.

Kaikki kristityt naiset kokevat painostusta pukeutua tiettyjen sääntöjen mukaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee Jordanian seurakuntia paikallisten kumppaneiden kanssa koulutuksella, hätäavulla, kuntoutuksella ja rukouksella.

Rukoile:

Rukoile, että muslimitaustaisia kristittyjä voitaisiin varustaa ja rohkaista pysymään lujina ja vahvistumaan uskossaan. Pyydä, että kristityille avautuisi lisää mahdollisuuksia kertoa Jeesuksesta muille ja että Jumala toisi edelleen uusia johtajia Jordanian kirkolle.

Herra, auta kaikkia niitä, jotka ovat kärsineet uskonsa takia, tuntemaan rakkautesi syvyys ja Sinun voimasi tekemässä työtään heissä. Salli heidän kokea kristittyjen yhteyttä, niin että he kasvaisivat uskossaan. Anna viisautta niille, jotka kohtaavat viranomaisten painostusta. Anna omiesi voimakkaan todistuksen pehmentää sydämen asenteita Sinua ja kirkkoasi kohtaan. Tukahduta ääriliikkeiden uhka ja jatka kirkkosi rakentamista Jordaniassa. Jeesuksen nimessä. Aamen.