Jordania

49

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Muihin Lähi-idän maiden kristittyihin verrattuna useimmat Jordanian kristityt elävät turvallista ja vakaata elämää. Suurin osa heistä kuuluu ortodoksiseen tai roomalaiskatoliseen kirkkoon. Hallitus tunnustaa molemmat kirkot. Jordania on suvaitsevainen, kunhan kansalaiset pysyvät siinä uskonnossa, johon ovat syntyneet. Vainoa kohdistuu kuitenkin muslimitaustaisiin kristittyihin sekä evankelioiviksi koettuihin, alueen ei-perinteisiin kirkkokuntiin.

Kristillisiä yhteisöjä valvotaan Jordaniassa. Muslimitaustainen kristitty voi joutua pahoinpidellyksi, pidätetyksi tai jopa tapetuksi, jos hän kertoo avoimesti uudesta uskostaan. Käännynnäisiä on kuulusteltu ja pahoinpidelty päiväkausia, kun heitä on painostettu kertomaan muista kristityistä. Muslimitaustainen kristitty ei voi mennä naimisiin kristityn naisen kanssa, koska lain silmissä häntä pidetään edelleen muslimina. Vain kaksi perinteisen kirkkokunnan kristittyä voi mennä laillisesti naimisiin keskenään. Islamilainen šaria-laki määrää myös, että jos kristitty vaimo kääntyy muslimiksi, myös miehen on käännyttävä, jotta avioliitto pysyy laillisena. Jos jonkun katsotaan auttavan tai rohkaisevan kristityksi kääntyneitä, häntä uhkaillaan ja hänen elämänsä voidaan tehdä hyvin vaikeaksi.

Jordaniassa on myös joitakin Syyrian ja Irakin sodasta palanneita ääri-islamistisia taistelijoita, jotka ovat uhka kristittyjen yhteisöille.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Vainon tasoa kuvaavat pisteet ovat laskeneet. Tämä johtuu etupäässä siitä, että väkivaltaa on raportoitu vähemmän. Viime raportointikaudella ei esimerkiksi kirjattu yhtään tapausta, jossa kristittyjä olisi pakotettu jättämään kotinsa ja muuttamaan maan sisällä tai sen ulkopuolelle. Fyysistä väkivaltaa raportoitiin edelleen, ja se kohdistuu pääasiassa islamista kääntyneisiin kristittyihin.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Eniten vainotaan islamista kääntyneitä kristittyjä. Tilanne on käytännössä samanlainen kautta maan, joskin sosiaalinen paine ja valvonta ovat maaseudulla todennäköisesti suurempia. Maan eteläosat tunnetaan konservatiivisesta islamin tulkinnasta.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kaikki kristityt miehet, erityisesti muslimitaustaiset, kokevat edelleen syrjintää työelämässä. Jos muslimitaustaisen kristityn usko paljastuu, häneltä voidaan evätä turvaselvitykset ja työpaikka. Miehen työttömyys vaikuttaa vakavasti koko hänen perheeseensä.

Myös viranomaiset painostavat kristittyjä miehiä. Erityisesti seurakuntien johtajia on viety tiedustelupalvelun kuulusteltaviksi. Heitä on painostettu kertomaan viranomaisille muista kristityistä ja etenkin kristinuskoon kääntyneiden auttajista. Viime kuukausien aikana useita muslimitaustaisia kristittyjä on kuulusteltu päiväkausia. Erästä miestä pahoinpideltiin metallisella tuolilla niin, että seurauksena oli maksavaurio.

Millaista maassa on elää naisena?

Islamista kristinuskoon kääntyneet nuoret naiset voivat joutua kotiarestiin, pahoinpitelyn tai seksuaalisen häirinnän kohteiksi. Kristitty nainen voi milloin tahansa joutua julkisen sanallisen ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi, etenkin jos hän ei noudata islamin pukeutumissääntöjä. Jotkut naiset pakotetaan nopeasti naimisiin muslimimiehen kanssa perheen kunnian säilyttämiseksi ja uuden uskon tukahduttamiseksi. Maaseudulla vaarana ovat myös niin sanotut kunniamurhat, joskin niitä ei ole raportoitu viime aikoina.

Jos naimisissa oleva nainen kääntyy kristityksi, häntä uhkaa väkivalta tai islamilaisen lain mukaan avioero ja lasten huoltajuuden ja perintöoikeuden menettäminen. Nainen ei voi matkustaa ulkomaille ilman perheen lupaa, joten pakeneminen on vaikeaa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors ja sen paikalliset yhteistyökumppanit tarjoavat kristityille koulutusta, hätäapua ja erilaisia kuntoutusprojekteja ja kutsuvat rukoilemaan heidän puolestaan.

Rukoile:

Herra, suojele muslimitaustaisia kristittyjä niin, että Jordanian viranomaiset kykenisivät tukahduttamaan ääri-islamin kasvavan uhan. Kaikkia kristittyjä taustasta riippumatta tulisi kunnioittaa heidän elämänsä nuhteettomuuden vuoksi. Herra Jeesus, anna kaikkien uskonsa tähden kärsineiden tuntea rakkautesi syvyys ja heissä vaikuttava voimasi. Rukoilemme, että uusien uskovien rohkeus ja todistus koskettaisi heidän perheitään ja kumoaisi ennakkokäsityksiä kristinuskosta. Tukahduta ääriliikkeiden uhka ja jatka kirkkosi rakentamista Jordaniassa. Aamen.