Burkina Faso

23

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Jihadistiryhmien vaikutusvallan kasvulla on Burkina Fasossa tuhoisa vaikutus kristittyihin. Kristittyjä vastaan on hyökätty, ja heitä on surmattu kylissä, kirkoissa ja työpaikoilla. Satoja seurakuntia on pakotettu sulkemaan ovensa, ja monet niiden kirkoista on tuhottu. Ääri-islamilaisten ryhmien uhka on levinnyt myös kaupunkeihin, jotka olivat aiemmin niiden ulottumattomissa.

Paitsi että muslimitaustaiset kristityt joutuvat jihadistien kohteeksi, myös heidän omat perheensä ja yhteisönsä painostavat heitä kaikin keinoin luopumaan uskostaan. Tällaisten uhkausten vuoksi monet eivät uskallakaan ilmaista uskoaan julkisesti.

Burkina Fasossa on yli miljoona maansisäistä pakolaista. Heistä merkittävä osa on jihadistien pahenevaa väkivaltaa paenneita kristittyjä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Burkina Faso on noussut WWL-raportin sijalta 32 sijalle 23. Kristittyihin kohdistuva väkivalta kasvaa kautta maan, samoin yhteiskunnan painostus kirkkoa kohtaan. Jihadistien toiminta laajenee, ja moni kirkko ja kristillinen koulu on pakotettu sulkemaan ovensa. Koska jihadistiryhmät syrjäyttävät virallisen hallinnon hallitsemillaan alueilla, niillä on valta evätä myös sosiaalipalveluja. Kristittyjen maalittaminen ja tappaminen ovat luoneet pelon ilmapiirin, jossa monet kristityt eivät uskalla osallistua jumalanpalveluksiin eivätkä lähettää lapsiaan kouluun. Poliittinen epävarmuus on pahentanut tilannetta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Sotilasvallankaappaus 24.1.2022 syrjäytti presidentti Kaborén syvenevän turvallisuuskriisin keskellä. Sekä siviilit että turvallisuusjoukot olivat jo pitkään ilmaisseet tyytymättömyyttään. Vallankaappausta johti everstiluutnantti Paul-Henri Sandaogo Damiba, joka oli juuri ylennetty maan kolmannen sotilasalueen johtajaksi. Lokakuussa 2022 tapahtui toinen vallankaappaus. Kaoottinen tilanne on antanut jihadisteille lisää mahdollisuuksia vahvistua ja laajentaa valvomiaan alueita. Myös naapurimaiden Nigerin ja Malin tilanne vaikuttaa osaltaan Burkina Fason turvattomuuteen. Aiemmin hyvin suvaitseva yhteiskunta on muuttunut hyvin suvaitsemattomaksi muita kuin muslimeja kohtaan. Sitä edesauttavat maan etniset konfliktit, joilla on uskonnollisia ulottuvuuksia. Tämän seurauksena käännynnäisiin ja muihin kristittyjen ryhmiin kohdistuu kovaa painostusta. Mikäli tilanteeseen ei puututa mahdollisimman nopeasti, Burkina Fasosta saattaa kehittyä entistä vaarallisempi ja erittäin hauras valtio.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vakavin vaino kohdistuu tyypillisesti islamista kääntyneisiin kristittyihin. Jihadistiryhmien kasvavan vaikutusvallan vuoksi kristityt ovat yhä suuremmassa vaarassa joutua hyökkäysten kohteeksi kaikkialla Burkina Fasossa, erityisesti maan pohjois- ja itäosissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Aseelliset islamistiryhmät yrittävät värvätä kristittyjä miehiä ja poikia, sieppaavat heitä ja vaativat lunnaita. Se kylvää pelkoa kristittyjen yhteisöihin ja tekee perheistä taloudellisesti haavoittuvia. Paine on niin kova, että monet miehet pakenevat maasta. Islamista kääntyneitä pidetään pettureina, ja perhe voi hylätä heidät.

Millaista maassa on elää naisena?

Naiset ja tytöt ovat erittäin suuressa vaarassa joutua siepatuiksi maan itäosissa. Siellä aseelliset ryhmät soveltavat islamilaista lakia. Naisten ja tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaaminen on yleinen keino iskeä kristittyjen yhteisöihin. Vaarassa ovat erityisesti seurakuntien johtajien tyttäret. Muslimitaustaisiin kristittyihin kohdistuu vielä suurempi painostus. Heitä voidaan pahoinpidellä, pakottaa naimisiin, sulkea kotiarestiin, ottaa pois koulutuksesta tai ajaa pois kotoa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors työskentelee Burkina Fasossa paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta ja tarjoaa vainosta selviytymiseen tähtäävää koulutusta, hätäapua, hengellistä apua ja traumaterapiaa.

Rukoile:

Rukoile, että Jumala parantaa ja lohduttaa kaikkia jihadistien iskujen kohteeksi joutuneita ja vakavasti traumatisoituneita.

Rukoile, että Herra edelleen antaa viisautta Open Doorsin yhteistyökumppaneille ja pitää heistä huolta heidän pyrkiessään palvelemaan vainottuja.

Rukoile, että Herra suojelee maan kristittyjä ja antaa heille voimaa pysyä lujina uskossa.

Herramme Jeesus, suojele lapsiasi vaaroilta Burkina Fasossa. Tee tyhjäksi kaikki islamistiryhmien pahat suunnitelmat ja tee loppu heidän vaikutusvallastaan. Paranna, lohduta ja elvytä kaikkia vainon uhreja ja vala heidän sydämiinsä uutta toivoa. Vahvista kristittyjä vastustuksen edessä ja käytä heitä merkkitulina, jotka loistavat valoa perheilleen ja yhteisöilleen. Anna maahan poliittista vakautta. Anna hallitukselle ja turvallisuuspalveluille keinot ehkäistä nousevaa jihadismia. Aamen.