Burkina Faso

32

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Burkina Faso sijaitsee alueella, jossa islamistisilla joukoilla on valtava ja edelleen kasvava vaikutus. Maan hallitus on hyvin heikko, erityisesti maan itäosassa. Siellä alueita kontrolloivat joukot ovat käytännössä, joskin epävirallisesti, ottaneet islamistiset lait käyttöön.

Jihadistien toteuttama väkivalta on lisääntynyt viime vuosina nopeasti, ja he ovat hyödyntäneet hallituksen heikkoutta COVID-19-kriisin aikana. Jihadistit ovat kontrolloivat voimakkaasti maan infrastruktuuria, mikä on johtanut satojen kirkkojen sulkemiseen.

Usein juuri kristityt ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan jihadistien hyökkäysten takia. Burkina Fasossa on yli miljoona maan sisäistä pakolaista, ja monet heistä ovat kristittyjä.

Eniten vainoa kohtaavat islaminuskosta kääntyneet kristityt. Perhe ja yhteisön jäsenet hylkäävät heidät ja yrittävät pakottaa kieltämään kristillisen uskon. Monet pelkäävät tunnustaa uskoaan avoimesti.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kristittyjen vaino Burkina Fasossa on viime vuonna pahentunut jonkin verran. Tämä johtuu raportoitujen väkivallantekojen lisääntymisestä, mikä kuvastaa ääri-islamististen joukkojen vaikutusvallan lisääntymistä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Jihadistit vainoavat kaikkia kristittyjä, mutta islaminuskosta kääntyneet kohtaavat enemmän vainoa perheissään ja yhteisöissään. Eniten painostusta ja väkivalta kokevat pohjois- ja itäosien kristityt, pääosin suurten kaupunkien ulkopuolella. Maan länsiosassa myös etniset uskonnolliset ryhmät painostavat kristittyjä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kristityt naiset ja tytöt joutuvat usein seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Islamistiset militantit käyttävät tätä keinoa iskeäkseen laajalle kristilliseen yhteisöön. Jihadistit saattavat myös pakottaa kristityn naisen tai tytön avioliittoon.

Naisten oikeuksia ei juuri kunnioiteta, ja seksuaalisen vainon uhrit leimautuvat. Tytöt ja naiset kokevat tämän usein suurena häpeänä. Myös omat perheet vainoavat islamista kääntyneitä esimerkiksi tappouhkausten ja pakkoavioliittojen avula.

Yli puolet Burkina Fason tytöistä menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta, joten pakkoavioliittoa on helppo käyttää uskonnollisen vainon muotona.

Millaista maassa on elää naisena?

Sahelin alueen islamistiset puolisotilaalliset ryhmät värväävät jäsenensä usein Burkina Fason kaltaisista maista. Kristityt miehet ja pojat joutuvat monesti sekä värväyksen että väkivallan kohteiksi. Sieppausten takia kristittyjä tyttöjä ja naisia on vapautettu, kun taas poikia ja miehiä on teloitettu. Kristittyjen yhteisöissä on sieppausten ja murhien vuoksi pelkoja ja traumoja.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee paikallisia kumppaneita, jotka auttavat Burkina Fason kristittyjä selviytymiskoulutuksen, tukiprojektien ja traumaterapian avulla.

Rukoile:

Rukoile hallitukselle ja sen kansainvälisille kumppaneille viisautta, kun se pyrkii vakauttamaan Burkina Fason yhteiskunnallista järjestystä.

Pyydä Jumalan läsnäoloa sekä parantumista ja lohdutusta traumatisoituneiden uskovien elämään.

Rukoile suojaa Open Doorsin kumppaneille, kun he matkustavat epävakaille alueille sekä Jumalan siunausta suunnitelmille ja kuljetuksille.

Isä Jumala, liitymme Burkina Fason avunhuutoon kristittyjen puolesta. Pyydämme, että puuttuisit tämän epävakaan maan tilanteeseen. Pysäytä väkivalta aj suojele poikiasi ja tyttäriäsi niin, että he voisivat ylistää Sinua ilman pelkoa. Paranna traumoista kärsivät ja lohduta surevia. Jeesuksen nimessä. Aamen.