Somalia

2

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Somaliassa on äärimmäisen vaarallista olla kristitty. Suurin osa kristityistä – elleivät jopa kaikki – on islamista kääntyneitä. Siksi he ovat tärkeä kohde aseistetulle al-Shabab-ryhmälle, joka on toistuvasti ilmaissut halunsa hävittää kristityt maasta. Paljastuessaan kristityt voidaan tappaa välittömästi.

Somaliyhteisö on erittäin konservatiivinen, ja islamista luopuminen nähdään monissa paikoissa somalikulttuurin ja klaanin pettämisenä. Kristityiksi kääntyneet joutuvat perheensä ja paikallisen yhteisön voimakkaan painostuksen kohteeksi, mikä voi johtaa häirintään, pelotteluun ja jopa kuolemaan. Jo epäily islamista kristinuskoon kääntymisestä voi aiheuttaa hengenvaaran.

Seurakuntaelämä Somaliassa on olematonta. Viime vuosina kristittyjen tilanne on muuttunut entistä vaarallisemmaksi, kun islamistimilitantit ovat kiihdyttäneet kristittyjen johtajien tuhoamista. Yritykset perustaa kirkkoja tai avata niitä uudelleen ovat kohdanneet kiivasta vastustusta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Viime vuoden aikana al-Shabab on jatkanut hellittämättä toimintaansa, vaikka hallitus on yrittänyt saada ryhmän valtaamia alueita takaisin haltuunsa. Itsemurhapommitukset ja muu väkivalta on jatkunut, samoin hyökkäykset kristittyjä kohtaan. Tilanne on saanut monet kristityt pakenemaan henkensä edestä. Jotkut heistä ovat pitäneet parhaana lähteä maasta.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Yksikään alue Somaliassa ei ole kristityille turvallinen. Vaarallisimpia ovat kuitenkin al-Shababin hallinnoimat alueet erityisesti maan etelä- ja lounaisosissa. Kristityt eivät ole turvassa edes Puntlandin ja Somalimaan kaltaisilla suhteellisen rauhallisilla ja vakailla alueilla.

Millaista maassa on elää miehenä?

Somaliassa miehet identifioivat itsensä yleensä ensin muslimiksi ja sitten somaliksi. Miehiä pidetään johtajina, joiden tulee edustaa islamin uskoa. Islamista toiseen uskontoon kääntynyt henkilö voi näiden asenteiden takia joutua pahoinpidellyksi, vangituksi, uhkailluksi, kidutetuksi, siepatuksi tai jopa tapetuksi. Kääntymisestä epäiltyjä painostetaan erilaisiin testeihin, kuten johtamaan rukouksia moskeijassa tai avioitumaan usean naisen kanssa. Näin varmistutaan heidän uskollisuutensa todellisesta kohteesta.

Poikien oletetaan omistavan ja käyttävän aseita. Monet heistä joutuvat al-Shababin militanttien sieppausten ja aivopesun uhreiksi. Perheet myös pakottavat nuoret miehet – mukaan lukien kääntyneet – islamilaisiin uudelleenkoulutuskeskuksiin, joissa heidät koulutetaan al-Shababin taistelijoiksi.

Jokainen kristityksi paljastuva mies joutuu äärimmäisiin vaaroihin. Maanalainen kirkko kärsii myös voimakkaasti, kun siihen kuuluvia miehiä vainotaan tai surmataan. Muut seurakunnan miehet piiloutuvat silloin helposti entistä huolellisemmin, ja kirkko joutuu johtajuuskriisiin.

Millaista maassa on elää naisena?

Somalikulttuurin pääasiallisena perustana ovat klaanit ja muut uskonnot poissulkeva islamin harjoittaminen. Naisilla on vain vähän tilaa henkilökohtaiseen uskoon tai ilmaisuun. On tavallista, että kristinuskoon kääntymisestä epäiltyjä nöyryytetään julkisesti, pidetään tiukassa kotiarestissa, hyväksikäytetään, siepataan, pakotetaan naimisiin muslimin kanssa tai jopa tapetaan.

Viime vuonna raportoitiin erittäin huolestuttava tapaus, jossa kristityksi paljastunut nainen lukittiin huoneeseensa. Häntä pidettiin sänkyyn sidottuna kuusi kuukautta, kunnes toinen kristitty pelasti hänet.

Tyttöjen koulutus on usein lyhyt, ja heistä vain 5 prosenttia pystyy jatkamaan opintojaan korkeakouluun asti. Koulussa kristittyjä tyttöjä voidaan painostaa osallistumaan islamilaisille Duksi-luokille ja pukeutumaan burkaan.

Kristityt naiset kärsivät valtavasti myös silloin, kun heidän miehensä vangitaan tai surmataan. Lesket pakotetaan usein naimisiin muslimimiesten kanssa ja heidän omaisuutensa takavarikoidaan. Leski ja hänen alaikäiset tyttärensä joutuvat uuden aviomiehen perheen armoille. Miespuoliset sukulaiset hyväksikäyttävät monia näistä naisista, ja heidän nuoret tyttärensä pakkonaitetaan.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors tukee somalikristittyjä Afrikan sarvessa järjestämällä opetuslapseuskoulutusta ja varustamalla heitä kestämään äärimmäistä vainoa.

Rukoile:

Rukoile, että ne kristityt, jotka vaarantavat kaiken seuratessaan Jeesusta, saisivat voimaa kestää uskossa vaaroista huolimatta.
Pyydä varjelusta kristityille, jotka ovat vaarassa islamistimilitanttien, oman perheensä ja yhteisöjensä taholta.
Rukoile, että eristetyt uskovat löytäisivät mahdollisuuksia yhteyteen. Rukoile heille myös viisautta ja rohkeutta uskonsa todeksi elämiseen.