Selaa World Watch -listan maita

22. sijalla World Watch -listalla

Laos

WWL 2021: Sijalla 22, pisteitä 71/100
WWL 2020: Sija 20
WWL 2019: Sija 19
WWL 2018: Sija 20
WWL 2017: Sija 24

 

Alue: Aasia

Vainon pääsyyt: etninen vihamielisyys, hallinnon vainoharhaisuus, kirkkokuntien väliset erimielisyydet

Vainon taso: erittäin vakava 

Väkiluku: 7,1 miljoonaa 

Kristittyjen määrä: 227 000

Pääuskonto: buddhalaisuus

Hallitusmuoto: demokraattinen kansantasavalta (kommunistinen valtio, jossa vain yksi laillinen puolue)

Johtaja: presidentti Bounnyang Vorachit

Miksi Laosissa vainotaan kristittyjä?

Kommunistihallinto tarkkailee ja kontrolloi Laosissa hyvin tiiviisti uskonnollisia tilaisuuksia, myös rekisteröityneen kirkon toimintaa. Jopa 75 prosentilla valtion hyväksymistä seurakunnista ei ole pysyvää, vakituista kokoontumistilaa. Uskovat kokoontuvatkin kodeissa.

Laosin viranomaiset suosivat jälleen kommunistista arvomaailmaa, minkä seurauksena käännynnäisten lukumäärä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Maan vallassa pysymään pyrkivä hallitus taistelee kaikkea vieraiksi vaikutteiksi määrittämäänsä vastaan.

Miksi Laosin listaussijoitus on muuttunut?

Yhden pisteen lasku vuoden 2020 listaan verrattuna johtuu maan hallituksen hieman avoimemmasta suhtautumisesta kristittyihin ja seurakuntiin. Tämän vuoksi kansallisen ja seurakunnallisen osa-alueen pisteet laskivat.

Pääasiassa paikallistason viranomaisten painostus kristittyjä kohtaan on kuitenkin pysynyt samana. Myös se hyvin ankara painostus, jota kristinuskoon kääntyneet kokevat perheiden, ystävien ja naapureiden taholta, on säilynyt samana. Tässä suhteessa Laos seuraa muiden kommunistijohtoisten maiden, erityisesti ison naapurinsa Kiinan, esimerkkiä.

Millaista Laosissa on elää kristittynä?

Laosilaisen kristityn on noudatettava erityistä varovaisuutta kommunistiviranomaisten suhteen. Kotikokoontumisia pidetään laittomina ja uskovien tulee siksi toimia salassa. Viranomaiset hyödyntävät hallituksen alaisuudessa toimivalta rekisteröidyltä kirkolta ja paikallisilta johtajilta (usein buddhalaismunkkeja) saamiaan tietoja painostaakseen kristittyjä.

Buddhalaistaustaisia uskovia pidetään buddhalais-animististen yhteisöjensä pettureina. He kokevatkin painostusta perheenjäsentensä ja sukulaistensa taholta.

Tositarina

Mikä voittaa sirpin ja vasaran? Kylien usko ja lääkintäpakkaus

Kiinan kommunistijohtaja Mao Zedong on sanonut, että ”kommunismissa ei ole kyse rakkaudesta; me käytämme vasaraa vihollistemme murskaamiseen”. Anyan kommunistisessa kotikylässä kristinusko on viranomaisten vihollinen. Usko kuitenkin voittaa sirpin ja vasaran – ja nyt – lääkintäpakkaus kädessään. Open Doorsin yhteistyökumppaneiden kouluttamana Anya osoittaa, ettei ole hän kansansa vihollinen. Sen sijaan hän haluaa auttaa muita laosilaisia ja osoittaa heille rakkautta käytännössä.

Miten Open Doors auttaa Laosin kristittyjä?

Me seisomme kristittyjen tukena, kun he kohtaavat fyysistä väkivaltaa tai kun heidän perheensä katkaisevat yhteyden perheenjäseneensä tämän tehtyä valinnan seurata Jeesusta. Apu voi olla esimerkiksi luonteeltaan käytnännöllistä tai neuvontaa lakiasioissa. Open Doors vahvistaa Laosin vainottuja kristittyjä muun muassa seuraavin tavoin:

  • Jakamalla kristillistä materiaalia
  • Johtamiskoulutusta järjestämällä
  • Opetuslapseuttamisohjelmin

Kuinka sinä voit auttaa laosilaisia kristittyjä?

Voit tukea heitä rahalahjoituksin mahdollisuuksien mukaan.

Laosilaisen kristityn ajatuksia

Nimet muutettu turvallisuussyistä.

Jik, pastorin vaimo ja seurakunnan johtaja:
”Me uskomme Jumalaan, mutta emme voi harjoittaa uskoamme avoimesti. Meidän täytyy kokoontua pienissä huoneissa tai suljettujen ovien takana. Isoissa kaupungeissa kristittyjä ei välttämättä pidätetä joulun viettämisestä, mutta maaseudulla poliisi voi pidättää meidät ja viranomaiset saattavat vaikeuttaa elämäämme. He teeskentelevät ymmärtävänsä asiat muka väärin yhä uudelleen ja uudelleen.”

”Laosin lakien mukaan jokaisella on oikeus valita ja harjoittaa valitsemaansa uskontoa, mutta käytännössä asiat ovat toisin. Viranomaisetkaan eivät ymmärrä lainsäädäntöämme. Sanoisin, että vainoa esiintyy yhä, mutta sen ankaruus vaihtelee. Joillain seuduilla vaino on julmaa ja toisilla alueilla vaino taas on lähinnä uhkailua. Poliisi, armeija ja hallitus eivät ymmärrä lakejamme, ja näin ollen kristittyjä yhä pidätetään, seurataan, sidotaan, lyödään ja lisäksi heidän omaisuuttaan tuhotaan. Kristityillä on vaikeaa joka puolella Laosia. Joillain seuduilla kristityt eivät voi kokoontua jumalanpalveluksiin. Heitä vaaditaan lisäksi hylkäämään uskonsa. Laosissa on paljon vainoa, jota en osaa selittää. Tämä on mielestäni tilanne tällä hetkellä maassamme.”

”Haluan teidän tietävän tästä kaikesta, jotta voitte rukoilla Laosin kirkon ja sen toiminnan puolesta. Toivon, että jonain päivänä Jumala avaa ovet, jotta voimme toimia vapaasti ilman esteitä ja pidätyksiä. Tämä on ensimmäinen mieleeni tuleva asia, jonka puolesta toivon rukousta.

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Laosissa viranomaiset ja kommunistisen puolueen jäsenet vainoavat kristittyjä säännöllisesti, useimmiten paikallistasolla. Joskus viranomaiset tekevät yhteistyötä paikallisten uskonnollisten johtajien – usein buddhalaismunkkien – kanssa painostaakseen kristittyjä, varsinkin kristityiksi kääntyneitä.

Kristityiksi kääntyneet joutuvat usein perheensä vainoamiksi. Joskus kotikirkkojen toimintaa on pyritty seuraamaan rekisteröityjen kirkkokuntien avulla. Tavalliset kansalaiset suhtautuvat erityisesti maaseudulla epäluuloisesti kristittyihin ja joskus jopa karkottavat heidät kotoaan.

Vainojen ilmeneminen

Kommunistiset viranomaiset tarkkailevat ja säätelevät tiukasti kaikkea uskonnollista toimintaa, mukaan lukien rekisteröityjä kirkkokuntia. Koska kaikista uskonnollisista kokoontumisista on ilmoitettava etukäteen viranomaisille, laittomina pidettyjen kotikirkkojen on kokoonnuttava salaa.

Kristinuskoon kääntyneitä vainotaan eniten. Heidän katsotaan hylänneen (buddhalais-animistisen) yhteisönsä, jolloin heidän oma perheensä alkaa vainota heitä. Laosissa perhe tarkoittaa usein kolmea sukupolvea saman katon alla. Usein myös paikalliset viranomaiset kiihottavat kansaa kristittyjä vastaan tai hyödyntävät siinä uskonnollisia johtajia.

Selaa World Watch -listan maita

Uutisia ja artikkeleita