39. sijalla World Watch -listalla

Jordania

WWL 2021: Sijalla 39, pisteitä 66/100

Sijahistoria: 2021: 38. » 2020: 33. » 2019: 21. » 2018: 21. » 

 

Alue: Lähi-itä

Vainon pääsyyt: islamistinen sorto, etninen vihamielisys

Vainon taso: Erittäin vakava

Väkiluku: 10,3 miljoonaa

Kristittyjen määrä: 180 000 (Open Doorsin arvio)

Pääuskonto: islam

Hallitusmuoto: perustuslaillinen monarkia

Johtaja: kuningas Abdullah II

Miksi Jordaniassa vainotaan kristittyjä?

Suurin osa Jordanian kristityistä on ortodokseja ja roomalaiskatolisia. Muihin Lähi-idän maissa asuviin kristittyihin verrattuna Jordanian kristityillä on melko suuri uskonnonvapaus, mutta erityisesti muslimitaustaiset kristityt voivat joutua konfliktitilanteisiin. Muslimitaustaisen kristityn julkinen uskontunnustus voi johtaa pahoinpitelyyn, pidätykseen ja jopa kuolemaan.

Valtio painostaa kaikkia kristittyjä yhteisöjä etenkin valvonnan kautta. Viranomaiset saattavat vainota valtakirkkoihin kuulumattomia seurakuntia – erityisesti niitä, jotka evankelioivat aktiivisesti. Kristityt, jotka kertovat uskostaan tai auttavat kristityksi kääntyneitä, voivat kohdata vihamielisyyttä.

Maassa olevat islamilaiset ääriryhmät, joiden joukossa on Syyriasta ja Irakista palaavia jihadisteja, ovat myös uhkana kristityille yhteisöille.

Mikä Jordaniassa on muuttunut edellisestä vuodesta?

Noin kahden pisteen nousun taustalla on painostuksen ja väkivallan suhteellinen kasvu. Vihamielisyys kristittyjä kohtaan on kasvanut hieman viime vuodesta. Raportoitujen väkivallantekojen määrä on lisääntynyt ja julkisiin kristinuskon ilmauksiin kuten raamatunjakeiden esille laittoon on suhtauduttu torjuvammin.

Millaista Jordaniassa on elää kristittynä?

Muslimitaustaiset kristityt pitävät usein uskonsa salassa. He tapaavat maanalaisissa seurakunnissa. Nämä seurakunnat ovat kuitenkin usein hallituksen valvonnan alaisia. Paljastuessaan kristityt kohtaavat perheidensä ja yhteisöjensä painostusta, mahdollisesti väkivaltaa ja pidätyksiä. Islamista kääntymistä ei virallisesti tapahdu, mutta muslimitaustaisten kristittyjen pieni määrä kasvaa.

Vaino on tavallisesti samaa tasoa koko maassa, mutta yhteisöjen sosiaalinen kontrolli on todennäköisesti tiukempaa maaseudulla. Maan eteläosa on myös tunnetusti konservatiivisempien muslimien asuma-aluetta.

Millaista Jordaniassa on elää naisena?

Naiset, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon, joutuvat erityisen herkästi vainotuiksi. Seurauksena voi olla kotiaresti, pahoinpitelyt, seksuaalinen häirintä, matkustusrajoitukset, lapsista erottaminen, pakkoavioliitto tai jopa kuolema. Islamilaisen šaria-lain mukaan he eivät voi mennä naimisiin kristityn miehen kanssa edes ulkomailla. Kaikki kristityt naiset kokevat painostusta pukeutua tiettyjen sääntöjen mukaan.

Millaista Jordaniassa on elää miehenä?

Muslimitaustaisilta kristityiltä miehiltä, joiden usko paljastuu, voidaan evätä työpaikka ja mahdollisuus läpäistä taustatarkastukset tai heiltä vaaditaan sakkojen maksamista. Kotiympäristössä kristinuskoon kääntyneet joutuvat helposti torjutuksi, hyökkäyksen kohteeksi tai karkotetuksi. Muslimitaustainen kristitty mies ei voi šaria-lain mukaan avioitua kristityn naisen kanssa. Kristittyjä miehiä voidaan myös painostaa kertomaan viranomaisille muista kristityistä, etenkin niistä, jotka auttavat kristinuskoon kääntyneitä.

Painostus johtaa monet miehet lähtemään maasta, mikä vaikuttaa kielteisesti kirkon johtamiseen tulevaisuudessa.

Miten Open Doors auttaa Jordanian kristittyjä?

Open Doors tukee Jordanian seurakuntia paikallisten kumppaneiden kanssa koulutuksella, hätäavulla, kuntoutuksella ja rukouksella.

Tapaa Tareq

”Olin aikaisemmin toisten kiusaaja ja rettelöijä. Nyt osallistun raamattupiiriin kaksi kertaa viikossa ja olen näiden ryhmien uskollinen jäsen. Olen uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Olen yhä enemmän hänen kaltaisensa.”

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Jordaniassa islamista kristinuskoon kääntyneitä vainotaan eniten, minkä jälkeen tulevat kristityiksi kääntyneitten parissa työskentelevät sekä evankeliointityötä tekevät. Viranomaiset ovat painostaneet kristityiksi kääntyneitä palaamaan islamiin, joskus kääntyneitten perheenjäsenten vihjeen perusteella. Suurin painostus tuleekin usein omalta suvulta, mukaan lukien jopa vakavaa väkivaltaa tai tappamisia.

Heimoyhteisöllisyys vaikuttaa vahvasti Jordaniassa, ja etnisten ryhmien johtajat pyrkivät usein saamaan kristityiksi kääntyneitä luopumaan uskostaan. Myös uskonnolliset johtajat ja tavalliset kansalaiset toimivat samoin, koska he pitävät kristityiksi kääntyneitä yhä muslimeina.

Viranomaiset valvovat evankeliointityötä tekeviä kirkkoja ja seurakuntia, painostaen näitä samalla luopumaan lähetystyöstä. Myös ortodoksiset ja katoliset kirkonjohtajat pyrkivät jossakin määrin vastustamaan uusien protestanttisten kristillisten seurakuntien rekisteröintiä. Kaikenlaisen evankelioinnin pelätään aiheuttavan kaikille kristityille vaikeuksia.

Vainojen ilmeneminen

Useimmat Jordanian kristityistä kuuluvat ortodoksisiin tai roomalaiskatolisiin kirkkokuntiin. Näillä kristityillä on suhteellisen laaja uskonnonvapaus, mutta hekin voivat kokea syrjintää esimerkiksi työnhaussa eivätkä he saa julkisesti julistaa evankeliumia. Islamista kristityiksi kääntyneitä vainotaan eniten, mutta silti heidän pieni lukumääränsä kasvaa.

Parin viime vuoden aikana vainot ovat pahentuneet ja avoin todistaminen omasta uskosta on johtanut mm. pahoinpitelyihin, pidätyksiin ja surmaamisiin. Evankeliset, helluntailaiset ja baptistiseurakunnat kokevat vastustusta, ja kaikenlainen evankeliointityö ja uusien kristittyjen tukeminen voi tuoda uhkauksia ja häirintää. Jordanian valtio ei tunnusta näitä kirkkokuntia, minkä vuoksi viranomaiset eivät aina käsittele hyökkäyksiä niitä vastaan.

 

Uutisia ja artikkeleita