Open Doorsin kumppanijärjestöt auttavat paikallisia käynnistämään yritystoimintaa Toivon keskusten kautta. Siunaa, Herra, näitä pienyrittäjiä ja heidän hankkeitaan, niin että ne saavat edelleen kasvaa ja menestyä.

1. Kor. 15:58 Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.