Ylistetään Jumalaa Irakin kirkoissa järjestettävästä koulutuksesta, jossa nuoret johtajat oppivat, miten ohjata ja neuvoa apua tarvitsevia. He opiskelevat psykopatologiaa, traumaterapiaa, ihmissuhteita, perheneuvontaa ja paljon muuta. Kiitämme siitä, että tämä palvelutyö auttaa monia löytämään rauhaa ja vapautta.

Ef. 5:2 Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.