Open Doorsin paikalliskumppanit ovat perustaneet opiston, jossa sekä yksittäisiä henkilöitä että ryhmiä valmennetaan antamaan sielunhoitoa, traumaterapiaa sekä avioliitto- ja perheneuvontaa. Siunaa Herra opistoa ja anna sen työntekijöineen välittää kaikille opiskelijoille toivoa ja uskoa paranemiseen.

Kol. 2:2 Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen.