Suurin osa kouluista on jo toista vuotta kiinni koronapandemian vuoksi, eikä Irakin hallitus vieläkään pysty järjestämään verkko-opetusta ja siihen tarvittavia laitteita köyhien maaseutualueiden lapsille. Turvaa Herra voimallasi Irakin lasten koulutus ja tulevaisuus.

2. Kor. 9:8-9 Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu: – Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti.