Kiitetään Herraa onnistuneista nuorisotapahtumista Bartellassa, Karamlesissa ja Ankawassa. Mukana oli tuhansia nuoria. Pyydä Herraa antamaan Irakin kristityille rohkeutta ja uskoa pysyä Irakissa, jotta kirkon valo ei sammuisi siellä.

Matt. 5:14-16 Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.