Aabraham oli lähtöisin Irakista ja hän pyysi Jumalalta siunausta pojalleen Ismaelille. Rukoillaan alueen muslimien, Ismaelin jälkeläisten, puolesta. Rukoillaan, että he saisivat löytää Jeesuksen Herranaan ja Vapahtajanaan.

Jer. 33:8 Minä puhdistan niiden asukkaat kaikista synneistä, joilla he ovat rikkoneet minua vastaan. He ovat tehneet syntiä ja rikkoneet minua vastaan. Mutta minä annan anteeksi kaikki heidän pahat tekonsa.