Uutiset
12.11.2020

Heimon hylkimä ja sissien vainoama – 11-vuotiaan pojan tarina

11-vuotias Timóteo kasvoi kolumbialaisessa animistiheimossa, joka uskoo, että kaikella universumissa; elollisella ja elottomalla, on sielu. Animismin lisäksi hänen yhteisössään vaikuttavat lapsia jatkuvasti rekrytoivat sissisotilaat.

Timóteon heimossa henkiä palvotaan ikivanhojen rituaalien avulla, joihin koko heimo osallistuu ja joita se myös rahoittaa. Timóteon perheen tultua uskoon heimo koki heidän kääntymisensä petoksena perinteitä kohtaan ja pelkäsi henkien vihastuvan. Perheen ensimmäinen kristitty, Timóteon isoisä, myrkytettiin. Heimon johtajat toisin sanoen murhasivat hänet. Heimon toimista huolimatta perhe pysyi uskossaan, ja Timóteon isästä tuli pastori.

Heimon vainon lisäksi Timóteo kohtasi sissejä päivittäin. Ulkona liikkuminen ei ollut enää lapsille turvallista, sillä sissit pyrkivät usein saamaan lapset liittymään joukkoihinsa. Lapsia yritetään houkutella liittymään monin keinoin. Lapsen tilanteesta riippuen sissit tarjoavat rahaa, ruokaa, lääkkeitä tai turvaa, ja joskus lapsia myös viedään väkivalloin. Timóteon isä saarnasi heimon lapsille toivoen heidän löytävän Jumalan ja kieltäytyvän sissien tarjouksista. Tämä johti tappouhkauksiin ja Timóteosta taas tuli haluttu rekrytoinnin kohde.

”Uskon sen olleen Jumalan suunnitelma, sillä mitään ei oltu suunniteltu.”

Lastenkeskukseen turvaan

Timóteo pyrki välttelemään sissejä parhaansa mukaan, mutta se oli vaikeaa. Eräänä päivänä sissi lähestyi häntä luvaten paremman elämän. Tarjous oli houkutteleva; perhe koki vainoa ja oli köyhä. Raha, valta ja yhteisöön kuulumisen tunne olivat houkuttavia, hän ei olisi enää hylkiö, vaan heimon olisi kuunneltava häntä. Mutta syvällä sisimmässään Timóteo tiesi sen olevan huono idea ja kieltäytyi. Hän muisti isänsä kertoneen Jeesuksen olevan arvokkaampi kuin mikään maallinen omaisuus tai valta. Hän juoksi kotiin, mutta ajatukset sissin lupailemasta elämästä kaikuivat vielä hänen mielessään.

Isän huomattua sissien ahdistelevan Timóteota hän pelkäsi poikansa joko suostuvan tai joutuvan kaapatuksi, isän julkinen sissien vastustus tekisi pojasta arvokkaan ”saaliin”. Sitten hän muisti Open Doorsin ylläpitämän Lastenkeskuksen, jossa vainotut lapset saavat asua ja käydä koulua. Hän kysyi, olisiko siellä paikka Timóteolle ja poika pääsi sisään.
Timóteolle Lastenkeskukseen pääsy oli osoitus siitä, että Jumalan suunnitelmat ovat omiamme suuremmat. ”En suunnitellut mitään; se oli äkillistä. Isäni lähetti anomuksen ollessaan erittäin huolestunut tilanteesta. Uskon sen olleen Jumalan suunnitelma, sillä mitään ei oltu suunniteltu.” Lastenkeskukseen kotiutuminen vei aikansa ja vaikka hän oli turvassa sisseiltä, heidän tekemänsä tarjous kummitteli yhä hänen mielessään. Kerran Timóteo piirsi itsensä ase kädessä sissien joukossa, rikkaana ja mahtavana.

Ajan kuluessa Timóteon ajatukset kuitenkin muuttuivat. Traumaterapian ansiosta hän näki perheen vainosta syntyneet arvet ja niiden vaikutukset. Hän löysi intohimon kitaransoittoon ja oppi paljon Jeesuksesta. ”Pidän tämän paikan periaatteista. Ne auttavat tulemaan kristityksi. Rukoilen aamulla. Pitäydyn Raamatussa ja siinä mitä Hän sanoo. Ja haluan jatkaa lukemista, sillä siellä on paljon tärkeitä asioita. Nyt tunnen Hänet paremmin; elän Hänelle.”

”Nyt tunnen Hänet paremmin; elän Hänelle.”

Halu kertoa Jeesuksesta

Timóteon Lastenkeskusvuosien aikana hänen vanhempansa jatkoivat Jeesuksesta puhumista henkiensä uhalla. Teidän tukenne ansiosta heidän ei tarvinnut valita Jumalan kutsun ja poikansa suojelemisen välillä. Nyt Timóteo haluaa jatkaa heidän jalanjäljissään. ”Haluan puhua perheille. Haluaisin mennä heidän koteihinsa, kertoa Jumalasta evankelistana. Haluan tehdä sen, koska Jeesus teki niin. Jos Hän toimi niin, minunkin täytyy tehdä niin.”
Timóteo on valmistunut Lastenkeskuksesta ja aloittaa tuotantoinsinöörin opintonsa. Hän haluaa palata heimoyhteisöönsä opintojensa päätyttyä, auttamaan lapsia jotka yhä kohtaavat juuri niitä vaikeuksia, joiden kanssa hän itse kamppaili. Yhteisöön paluusta hän kertoo: ”En pelkää sissejä, sillä tiedän Jumalan olevan kanssani ja antavan minulle voimaa evankeliuminsa kertomiseen ja se tulee aina suojelemaan minua.”
Timóteon elämän risteyskohdasta ei ole kulunut kauaa. Sissit lupasivat rahaa ja valtaa, mutta hän valitsi jotain parempaa, Jeesuksen rakkauden. Jumala suojeli häntä ja nyt Timóteo on turvassa, seuraa Jeesusta ja haluaa kertoa Hänestä muillekin. Teidän tukenne ja rukouksenne mahdollistivat tämän Timóteolle ja tekevät siitä mahdollista myös muille vainotuille lapsille.

Rukoilkaa Timóteon tulevaisuuden, perheen, turvallisuuden ja heimon puolesta. Rukoilkaa Lastenkeskuksen työntekijöille viisautta ja energiaa lasten ohjaamiseen traumaattisten tilanteiden läpikäymisessä. Rukoilkaa keskuksen lasten puolesta. Rukoilkaa Kolumbian ja kaikkien vainottujen sisarten ja veljien puolesta.

”En pelkää sissejä, sillä tiedän Jumalan olevan kanssani.”

Kolumbia

– WWL sijalla 41
– Vainon pääsyyt: järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, etninen vihamielisyys, maallistumisen aiheuttama suvaitsemattomuus
– Vainon taso: erittäin vakava
– Väkiluku: 49,9 miljoonaa
– Kristittyjen määrä: 47,2 miljoonaa
– Pääuskonto: kristinusko

Lue lisää vainottujen kristittyjen tilanteesta.

Kolumbia Podcast

 

YouTube video