Uutiset
05.09.2023

Digitaalinen vaino Myanmarissa – paikallinen yhteistyökumppani Daisy Htun* kertoo

Myanmarin sotilasvallankaappauksesta on kulunut kaksi vuotta. Kirkkoja tuhotaan edelleen ja kristittyjä otetaan maalitauluiksi, mutta he pysyvät lujina uskossaan ja Jumalan työ jatkuu.

Open Doorsin paikallinen yhteistyökumppani Daisy Htun* kertoo, kuinka Jumala on varustanut hänet kulkemaan Myanmarin kristittyjen rinnalla matkalla läpi sodan, jonka loppua ei näy.

Millainen on Myanmarin nykytilanne?

Sotilasvallankaappauksen jälkeen tilanne Myanmarissa on edelleen sekava. Kristityt ovat maassa kuin kynttilöitä, jotka vielä palavat mutta ovat sammumaisillaan. Yhdessä nämä hiipuvat kynttilät voivat sytyttää toinen toisensa palamaan jälleen täydellä liekillä.

Näemme rajoitusten kiristyvän ja väkivallan lisääntyvän.

Daisy Htun*

Toisen ihmisen elämästä piittaamattomat yksilöt ovat saaneet sodasta lyömäaseen käteensä. Jopa suhteellisen turvallisilla alueilla, joilla ei taistella, kristityiltä vaaditaan lupa kokoontumista varten. Näemme rajoitusten kiristyvän ja väkivallan lisääntyvän.

Miksi kristittyjä vihataan ja vainotaan?

Vallankaappauksen alkaessa demokratiaa puolustavat ryhmät tarttuivat aseisiin ja alkoivat taistella sotilasjoukkoa vastaan. Demokratiaa puolustavien ryhmien jäsenistä monet ovat kristittyjä, ja siksi heihin kohdistuu paljon vihaa.

Etnisiä ryhmiä, kuten chin, karen, kayah ja kachin, pidetään enimmäkseen valtion vihollisina. Koska suurin osa kristityistä kuuluu näihin heimoihin, armeijan epäluulo kohdistuu kaikkiin kristittyihin.

Täällä Myanmarissa vallitsevan uskomuksen mukaan ihminen, joka ei tue armeijaa, on sitä vastaan. Ne kristityt, jotka eivät ole tukeneet kumpaakaan ryhmää, ovat joutuneet molempien osapuolien vihan kohteiksi.

Kaksi miestä kohtaamassa hiekkatiellä vehreällä maaseudulla.
Daisy Htunin* mukaan buddhalaistaustaisten kristittyjen yhteydet perinteisiin kristittyihin nähdään muissa yhteisöissä uhkana. Kuvituskuva.

Millaista Myanmarin kristittyjen elämä on?

Kachin, perinteisesti kristittynä pidetty osavaltio, on taistellut sotilashallinnon kanssa yli 50 vuotta. Ihmiset ovat joutuneet pakenemaan monista kylistä ja asuvat nyt maan sisäisille pakolaisille tarkoitetuissa leireissä.

Huumeiden käyttö on Myanmarissa yleinen ongelma, koska se on ollut osa sodan strategiaa. Vihollisryhmään kuuluville nuorille ihmisille on tarjoiltu huumeita, jotta he tulisivat niistä riippuvaisiksi eivätkä pystyisi taistelemaan.

Ymmärrämme nyt selvästi, että vaino ei ole vain suoraa, väkivaltaista toimintaa, vaan sillä on myös epäsuoria muotoja, joita toteutetaan sisällissodan, huumeiden, sääntöjen ja rajoitusten kautta. Myanmarissa on ihmisiä, jotka haluavat hävittää kristinuskon maasta sisällissodan avulla.

Kun vallankaappaus puhkesi, internet- ja puhelinyhteydet katkaistiin monilta kristittyjen asuttamilta alueilta.

Daisy Htun*

Kohtaamme myös digitaalista valvontaa ja tarkkailua. Buddhalaisuudesta Jeesuksen seuraajiksi kääntyneet kristityt ovat hyvin innokkaita jakamaan Jumalan sanaa sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa ja YouTubessa.

Näin toimiessaan he saavat yhteisöltään vihamielisiä kommentteja ja äärimmäisen negatiivisia reaktioita. Kaikkea tätä tapahtui jo ennen vallankaappaustakin.

Kun vallankaappaus puhkesi, internet- ja puhelinyhteydet katkaistiin monilta kristittyjen asuttamilta alueilta tapahtumaa koskevien uutisten leviämisen estämiseksi. Nyt ihmiset tietävät, että minkä tahansa hallituksen vastaisen julkaisun jakaminen olisi vakava riski.

Miten pankkitoiminnan ja viestintäjärjestelmien valvonta on lisääntynyt?

Tällä hetkellä koko digitaalista maailmaa valvotaan. Joudumme olemaan hyvin varovaisia yhteydenpidossa ja rahalähetysten toimittamisessa niitä tarvitseville alueille. Tarvitsemme lisää ihmisiä rinnallemme. Työtä on paljon, mutta tekijöitä vähän.

Myanmar sijaitsee kahden jättiläisen, Intian ja Kiinan, välissä. Kiina tunnetaan hyvin edistyksellisestä teknologiastaan, ja sen vaikutuspiiriin kuuluu myös Myanmar.

Tapaan kristittyjä, jotka vaikeuksien keskelläkin palavat innosta kertoa evankeliumia ja jakaa Jeesuksen rakkautta naapureilleen.

Daisy Htun*

Vallankaappauksen jälkeisenä aikana olemme nähneet digitaalisen valvonnan lisääntyvän.

Tunnistamaton henkilö pöydän vieressä puhelin kädessään ja tietokone edessään.
Digitaalinen valvonta on jo niin tiukkaa, että kukaan myanmarilainen ei uskalla puhelimitse vastata kysymykseen maan tilasta tai kertoa omasta ahdingostaan. Kuvituskuva.

Mitä Myanmarin kristitty toivoo ja rukoilee?

Kristityt toivovat, että eräänä päivänä he voivat olla valona ja suolana omassa yhteisössään Myanmarissa. Valona, joka loistaa kirkkaasti ja paljastaa ihmisille totuuden. Valona, joka murtaa kaikki hengelliset linnakkeet niin, että Jeesus voi hallita sekä maassa että ihmisten sydämissä.

Tapaan kristittyjä, jotka vaikeuksien keskelläkin palavat innosta kertoa evankeliumia ja jakaa Jeesuksen rakkautta naapureilleen.

Miksi rukoilla Myanmarin vainottujen kristittyjen puolesta?

Tunnemme itsemme joskus toivottomiksi ja kysymme Herralta, mikä on hänen sallimiensa vaikeuksien tarkoitus. Yritämme ymmärtää ja odotamme hartaasti, mitä Jumala vielä tekee myanmarilaisten kristittyjen kautta maassamme.

Meidän kristittyjen tulisi yhdessä rukoilla ymmärtääksemme, mitä Herra tahtoo opettaa meille näiden vaikeiden aikojen ja kauheiden tapahtumien kautta.

Rukoile, että vainon kohteeksi joutuneet kristityt voisivat antaa syyllisille anteeksi ja eräänä päivänä rauhan eleenä ojentaa käden vainoajilleen. Rukoile myös suojaa pelon hengeltä.

Rukoile, että lapset ja nuoret oppisivat tuntemaan Jumalan sanaa niin, etteivät ympäröivät tapahtumat horjuttaisi heitä.

Rukoile myös pastorien ja seurakuntien johtajien puolesta. Monien sodasta kärsivien alueiden pastoreilla itsellään ei ole ruokaa eikä toivoa.

Rukoile herätystä näinä vaikeina aikoina.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä