Bida*, 50-vuotias perheenäiti, on yksi monista OD:n lukutaito-opetukseen osallistuneista. Hän lukee nyt itse Raamattua ja kertoo siitä myydessään torilla vihanneksia. Kiitetään Herraa koulutuksesta ja pyydetään sille siunausta myös jatkossa!

Ps. 119:15-16 Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi, pidän katseeni sinun polullasi. Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä en unohda.