Uutiset
06.12.2023

Bangladeshin vainotut lapset: kristityn perheen poikaa ei hyväksytty kouluun

Kun Ashana* lähetti 4-vuotiaan poikansa Jahangirin* kouluun, hän tiesi, että jotkut koulukavereista saattaisivat kiusata tätä. Ashanan perhe oli luopunut islamista ja kääntynyt kristinuskoon, ja koko yhteisö oli siitä selvillä.

Bangladeshissa kristittyjen osuus väestöstä on vain 0,06 prosenttia. Kristityksi kääntyneitä pidetään usein vääräuskoisina ja heitä myös kohdellaan toisen luokan kansalaisina.

Siitä huolimatta Ashana ei osannut odottaa, mitä oli tulossa. Jahangir juoksi yllättäen kotiin tunteja ennen koulupäivän päättymistä. Poika kertoi opettajan antaneen hänelle vapaapäivän, koska hän ei ollut mahtunut mihinkään istumaan. Sitten opettaja oli lähettänyt hänet kotiin.

Jahangir oli tietysti innoissaan vapaapäivästä (kuten kuka tahansa lapsi), mutta Ashana tiesi oikein hyvin, ettei kyse ollut istumapaikasta.

Opettajan selitys järkytti

Seuraavana päivänä Ashana meni miehensä kanssa kysymään opettajalta, miksi poika oli lähetetty kotiin niin vähäpätöisen syyn takia. Opettajan tyly ja anteeksipyytelemätön vastaus järkytti vanhempia.

”Jos Jahangir tulee kouluun ja istuu muslimipoikien viereen, nämä saattavat lähteä koulusta”, opettaja selitti. ”He eivät halua istua kristityn pojan vieressä koulutunneilla.”

Niinpä opettaja kehotti Jahangiria lähtemään koulusta, sillä hän tiesi perheen hylänneen islamin ja kääntyneen kristinuskoon. Valitettavasti tällaiset tapaukset eivät ole harvinaisia sen enempää Bangladeshissa kuin missään muuallakaan maailmassa, missä Jeesuksen seuraamisella on hintansa.

Sekä opettajat että koulukaverit saattavat kiusata kristittyjä lapsia siinä määrin, että he menettävät opiskelumotivaationsa ja lopettavat koulunkäynnin.

Monille nuorille Bangladeshin kristityille – ja erityisesti muslimitaustaisen perheiden lapsille – koulu on usein kärsimyksen ja vainon paikka. Sekä opettajat että koulukaverit saattavat kiusata heitä siinä määrin, että he menettävät opiskelumotivaationsa ja lopettavat koulunkäynnin.

Lapsuuden vainokokemus aiheuttaa monesti myös sen, että nuoret myöhemmin katsovat parhaaksi salata uskonsa ja varttuvat aikuisiksi eräänlaisina piilokristittynä.

Ilman tarvittavaa tukea ja tietoa Ashanan kaltaisilla vanhemmilla ei ole keinoja puuttua kouluongelmiin. Myös saadut neuvot kuten ”älä ajattele sitä” tai ”kristittyinä meitä vainotaan, ja se on vain kestettävä” ovat usein hyödyttömiä.

Jos kyse on siitä, että omaa lasta halveksitaan ja häneltä viedään oikeus arvokkaaseen asiaan kuten koulutukseen, tilanteen kestäminen on vaikeaa. Ashana tietää sen oikein hyvin.

Rukoile Bangladeshin perheiden puolesta

Paikalliskumppanimme ovat kulkeneet Jahangirin perheen rinnalla rohkaisten heitä ja rukoillen heidän kanssaan. He pyytävät meitä  muistamaan perhettä rukouksin.

1. Rukoile Jahangirin kaltaisten lasten puolesta, etteivät he joutuisi vastaaviin tilanteisiin enää tulevaisuudessa. Rukoile, että Jumala valmistaa ja varustaa heitä kohtaamaan kaikki mahdolliset haasteet heidän kasvaessaan keskellä yhteisöä, joka halveksii heitä.

2. Rukoile vanhempien puolesta, jotka ovat luopuneet islamista seuratakseen Jeesusta. Pyydä heille viisautta ja taitoa luovia yllättävissä ja monimutkaisissa olosuhteissa. Kun he lukevat Raamattua ja pyytävät apua ongelmiinsa, rukoile, että Herra puhuu heille ja johdattaa heille ulospääsyn vaikeista tilanteista.

3. Rukoile, että kouluviranomaiset suhtautuisivat myönteisesti vanhempiin, kun nämä kertovat lastensa kohtaamista ongelmista.

4. Rukoile viisautta koulujen johtajille, että he ymmärtäisivät roolinsa ja vastuunsa ja näkisivät syrjinnästä aiheutuvat kielteiset seuraukset.

5. Rukoile, että kristityt lapset suoriutuvat erinomaisesti kaikesta, mihin ryhtyvät. Saakoon heidän elämänsä olla todistuksena heidän lähipiirilleen.

Kiitos rukoustuesta Bangladeshin kristityille.

*Nimet muutettu turvallisuussyistä