Bangladesh

30

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Bangladeshissa ankarin vaino kohdistuu muslimi-, hindu-, buddhalais- tai heimotaustaisiin kristittyihin. He kohtaavat rajoituksia, syrjintää ja jopa hyökkäyksiä. Kristittyjen kokoontumiset pidetään usein salaisina. Muslimien parissa tavoittavaa työtä tekevät protestanttiset kirkot voivat joutua vainon kohteiksi. Seurakunnanjohtajien pidätykset saattavat horjuttaa kristittyjen yhteisöä niin, että kristityt eivät uskalla kokoontua yhteen. Kirkkokunnat, joita ei yleensä ole Bangladeshissa vainottu, kuten roomalaiskatoliset, kohtaavat yhä enemmän hyökkäyksiä ja tappouhkauksia.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Ilmoitukset kristittyihin kohdistuneesta väkivallasta ovat laskeneet hieman. Silti vastustus henkilökohtaisen elämän alueella on kasvanut. Kristinuskoon kääntyneet ovat aiempia vuosia kovemman paineen alla. Kaikkiaan bangladeshilaisiin sisariimme ja veljiimme kohdistuva vaino on yhä erittäin vakavaa.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjen on erityisen vaikeaa elää Bangladeshin pohjoisosissa, joita asuttavat monet etniset vähemmistöt. Siellä heitä vainoavat niin muslimienemmistö kuin buddhalaisvähemmistö sekä heimoyhteisöt.

Viime vuosina maahan on saapunut naapurimaa Myanmarista yli 70 000 muslimipakolaista. Heistä suurin osa on sijoittunut Cox’s Bazarin alueelle maan lounaiskärkeen. Pakolaisten joukossa on pieni vähemmistö rohingya-käännynnäisiä, jotka voivat kokea painostusta uskonsa tähden, ilman että heillä on mahdollisuutta paeta sitä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Monet kristityt miehet kohtaavat väkivaltaa islamista luopumisen takia. Yhteisön ja muslimijohtajien painostus pakottaa jotkut pakenemaan kotoaan. Miehiä voidaan myös valheellisesti syyttää kristityiksi kääntymiseen lahjomisesta ja jopa huumekaupasta, jotta poliisi saataisiin heidän kimppuunsa. Erityisesti seurakuntien johtajat ovat pidätysuhan alaisia, vaikka vankilatuomiot ovatkin harvinaisia.

Millaista maassa on elää naisena?

Vaikka Bangladeshin poliittinen johto on koostunut naisista jo vuosien ajan, maan yhteiskunta on edelleen patriarkaalinen. Kristityt naiset ja tytöt ovat erittäin alttiita perheensä ja paikallisyhteisön vainolle. Näin on varsinkin kristinuskoon kääntyneiden kohdalla, joiden ajatellaan pettäneen kulttuurinsa ja uskontonsa. Vaino voi sisältää häirintää, seksuaalista, fyysistä ja henkistä hyväksikäyttöä sekä pakkoavioliittoja tai -eroja, kotiaresteja ja sieppauksia.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten seurakuntakumppaneiden kautta ja vahvistaa Bangladeshin vainottuja kristittyjä Raamattujen jakamisen, raamatunopetuksen, lukutaitoa ja sosioekonomista asemaa kehittävien hankkeiden sekä hätäavun avulla.

Rukoile:

Rukoile, että ankaran painostuksen alaiset kristityt vahvistuvat uskossaan Pyhän Hengen, Jumalan sanan ja toisten uskovien tuen avulla

Rukoile, että kristittyjä vainoavat kohtaavat itse Jeesuksen ja antavat elämänsä hänelle.

Pyydä parantumista niille, jotka ovat traumatisoituneet hyökkäyksissä.

Herra Jeesus, kiitos siitä, että huolimatta kristittyjen vainosta monet oppivat silti tuntemaan sinut. Rukoilemme, että tätä tapahtuisi enemmän, ja pyydämme, että jopa vainoajat voisivat kohdata sinut elämää mullistavalla tavalla. Vahvista, rohkaise ja suojaa omiasi vaikeuksien keskellä. Anna uutta toivoa ja uusia ilmestyksiä sinun rakkaudestasi. Paranna ne, joihin hyökkäykset yhä vaikuttavat. Anna heille voimaa pysyä lujina ja anna heidän nähdä, miten käytät vaikeita kokemuksia tuottamaan jotain hyvää. Aamen.