Kristittynä eläminen merkitsee monille uhrauksia, kun viranomaiset, oma perhe ja paikallisyhteisö suhtautuvat heihin vihamielisesti. Pyhä Henki, rohkaise näitä veljiä ja sisaria ja pidä heidän lamppunsa palavina.

Ps. 18:29, 33 Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Jumala vyöttää minut voimalla, hän osoittaa minulle oikean tien.