Joissakin tilanteissa isiä on aseella uhaten pakotettu luovuttamaan tyttärensä naitettaviksi Taleban-taistelijoille. Rukoilemme, että Jumala antaa lohtua ja rauhaa tällaisen trauman kokeneille tytöille ja parantaa heidän fyysiset ja henkiset haavansa.

2. Tess. 1:6–7 Jumala on oikeudenmukainen: hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon, mutta ahdistetut – niin teidät kuin meidätkin – hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta