1. sijalla World Watch -listalla

Afganistan

WWL 2022: Sijalla 1, pisteitä 98/100

Sijahistoria: 2021: 2. » 2020: 2. » 2019: 2. » 2018: 2. » 2017: 2. » 2016: 3. 

 

Alue: Aasia

Vainon pääsyyt: islamilainen sorto, klaanien sorto, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, etnis-uskonnollinen vihamielisyys

Vainon taso: äärimmäisen vakava

Väkiluku: 38,9 miljoonaa

Kristittyjen määrä: muutamia tuhansia

Pääuskonto: islam

Hallitusmuoto: Afganistanin islamilainen emiraatti

Johtaja: Hibatullah Akhundzada

Miksi Afganistanissa vainotaan kristittyjä?

Afganistan koostuu yhteiskuntana heimoyhteisöistä. Uskollisuus perhettä, klaania ja heimoa kohtaan on näin ollen äärimmäisen tärkeää. Islam nähdään osana afgaani-identiteettiä ja islamista luopuminen perheen ja yhteisön pettämisenä. Islamista luopuminen on myös laitonta. Tilanne oli erittäin vakava jo ennen Talebanin valtaannousua, mutta viime vuosi on ollut uskoville entistä vaarallisempi. Taleban valvoo islamilaisten sääntöjen ja tapojen noudattamista. Totteleminen on kristityiksi kääntyneiden ainoa vaihtoehto.  

Jos kristityn usko paljastuu, hän saattaa joutua perheensä ja heimonsa hylkäämäksi tai jopa tappamaksi. Islamista luopumista pidetään myös merkkinä mielisairaudesta, ja kristinuskoon kääntynyt saatetaan pakottaa psykiatriseen hoitoon.

Mikä Afganistanissa on muuttunut edellisestä vuodesta?

Afganistanin pistemäärä nousi neljä pistettä, koska väkivalta lisääntyi. Kristityt joutuvat kestämään kaikilla elämän osa-alueilla yhtä paljon painostusta kuin Pohjois-Koreassa, vaikka vainon tapa ja sen toteuttajat ovat näissä kahdessa maassa erilaiset.

Kun Taleban-liike otti Afganistanin valtaansa 15. elokuuta, monet kristityt yrittivät turvallisuutensa takia joko lähteä maasta tai muuttaa paikasta toiseen maan sisällä, sillä monien vapauksien tiedettiin peruuntuvan. Kristityille menetettäviä vapauksia ei tosin juuri ollut, sillä Afganistan on ollut World Watch List -raportin toisella sijalla jo vuosien ajan ja vainon taso on ollut äärimmäisen vakava kaikilla elämän osa-alueilla. Paljastumisen riski on kuitenkin kasvanut, sillä Talebanilla on valta kaikilla hallinnon osa-alueilla. Sillä on pääsy kansainvälisten joukkojen dokumentteihin, joiden avulla se voi tunnistaa kristittyjä. 

Edellä mainituista syistä väkivaltaa mittaava pistemäärä nousi 15:llä. Äärimmäinen väkivallan määrä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen kristitty pakenisi maasta tai että kirkon elämä olisi täysin mahdotonta. Se ei myöskään tarkoita, etteikö vaino voisi myöhemmin pahentua tai että tilanne Pohjois-Koreassa olisi parantunut.

Millaista Afganistanissa on elää kristittynä?

Kristittyjen on Afganistanissa pidettävä uskonsa ehdottoman salassa. Ne, jotka paljastuvat uskoviksi, saatetaan lähettää mielisairaalaan, sillä perheissä uskotaan, ettei järkevä ihminen halua jättää islamia. Perheenjäsenet tai ääri-islamistit, kuten talebanit, saattavat pahoinpidellä tai jopa tappaa kristityn.

Millaista Afganistanissa on elää miehenä?

Kristityt miehet kokevat uskonsa tähden pilkkaa, vankeutta, vammautumiseen johtavaa kidutusta, uhkailua, seksuaalista väkivaltaa sekä mahdollisesti kuoleman. Tällaista vainoa he joutuvat kokemaan perheittensä, yhteisönsä ja Talebanin taholta. Jos perheenjäsenistä yksi tiedetään käännynnäiseksi, yleensä koko perhe kohtaa vainoa. Islamista pois kääntyneiden miesten on usein löydettävä uusia tulonlähteitä, jotta he eivät jää kiinni siitä, etteivät osallistu uskonnollisiin rituaaleihin. Kiinni jäädessään he kokevat työvoimaviranomaisten voimakasta syrjintää.

Millaista Afganistanissa on elää naisena?

Afganistanissa naisilla on rajallinen sosiaalinen ja taloudellinen itsenäisyys. He ovat kuitenkin erittäin suojattomia fyysisen väkivallan edessä. Talebanin vuoden 2021 valtaannousun jälkeen naisten asema muuttui entistä vaarallisemmaksi ja kaikki naisten oikeuksien eteen tehty työ pyyhkiytyi hetkessä pois. Pakkoavioliitot ovat Afganistanissa tavallisia, ja on yleisesti hyväksyttävää, että mies lyö vaimoaan. Jos nainen kääntyy islamista kristinuskoon mutta hänen perheensä ei, naista kohtaa usein kotiaresti, seksuaalinen hyväksikäyttö ja raiskaus, väkivalta, pakkoavioliitto muslimin kanssa tai jopa kunniamurha. Naisten on erittäin vaikeaa saada oikeutta.

Afganistanissa kristinuskoon kääntyy yleensä koko perhe, joten monen uskovan naisen ei tarvitse kohdata väkivaltaa perheessään. Muiden kristittyjen tavoin he pyrkivät pitämään uskonsa salassa välttääkseen yhteisönsä vakavan vainon.

Miten Open Doors auttaa afganistanilaisia kristittyjä?

Open Doors tukee alueen kristittyjä kutsumalla maailmanlaajuista seurakuntaa rukoukseen: sisällissodan, ääriliikkeiden leviämisen, elintarvikepulan ja pandemian vaikutusten myötä Afganistan ja sen pieni kristittyjen joukko tarvitsevat rukousta enemmän kuin koskaan.

Tapaa Sharifullah

”Taliban tappaa sielumme ja henkemme.” Sharifullah (nimi muutettu) on perinteinen käsityöläinen Afganistanista. Hän on salainen uskova, joka on omistanut elämänsä paimentamaan ihmisiä, jotka Jumala on uskonut hänen huostaansa.

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Afganistan määrittelee itsensä perustuslaissa islamilaiseksi valtioksi. Tämän vuoksi muut uskonnot nähdään vieraina ja viranomaiset suhtautuvat vihamielisesti pieneenkin merkkiin kristinuskosta. Sama pätee vielä enemmän etnisten ryhmien päälliköihin, uskonnollisiin johtajiin ja tavallisiin kansalaisiin.

Heimoyhteisöillä on usein suurempi vaikutusvalta kuin valtiolla. Jos joku kääntyy kristityksi, sitä pidetään yhteisön hylkäämisenä. Usein kristityksi kääntymisen katsotaan häpäisevän koko suvun, jolloin perheenjäsenet tekevät kaikkensa joko palauttaakseen perheenjäsenensä islamiin tai sovittaakseen häpeän. Lisäksi radikaalit islamistiset aseistetut ryhmät, kuten Isis ja Taliban, laajentavat jatkuvasti vaikutusvaltaansa ja hallitsevat jo n. 40 % valtiosta.

Vainojen ilmeneminen

Kaikki Afganistanin kristityt ovat käännynnäisiä eivätkä voi ilmaista uskoaan avoimesti missään tilanteessa. Kabulissa on pieni kristillinen maahanmuuttajayhteisö, mutta hekin voivat kokoontua vain tiukasti vartioidulla diplomaattisella vyöhykkeellä. Koska yhteisö on irrallinen muusta Afganistanista, sen tilanne ei vaikuttanut WWL:n pisteytykseen.

Usein käännynnäiset luokitellaan mielenvikaisiksi, koska ”eihän kukaan täysjärkinen edes harkitsisi islamista luopumista”. Jos heitä ei saada palaamaan islamiin, heidät saatetaan sulkea psykiatriseen sairaalaan. Naapurit ja ystävät saattavat piestä heidät tai tuhota heidän talonsa. Jotkut perheet voivat jopa tappaa kristityksi kääntyneen sukulaisensa. Toisaalta joskus koko perhe kääntyy kristinuskoon nähdessään, miten Kristuksen voima muuttaa heidän läheisensä elämän. Tämänkin täytyy kuitenkin tapahtua täysin salassa.

Ankaran painostuksen vuoksi joidenkin kristittyjen on paettava maasta.

Uutisia ja artikkeleita