Rukoillaan, että Somalian kristityt saavat kokea Jumalan läsnäoloa ja rohkaisua palvellessaan Häntä yhteisöjensä vihamielisyydestä huolimatta. Pyydetään heille jatkuvaa Jumalan suojelusta.

Room. 5:3-4 Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa.