Afganistanin islamilainen tasavalta ei salli kääntymistä islamista. Sitä pidetään luopumuksena, joka häpäisee perheen ja yhteisön. Rukoillaan, että maassa tapahtuu muutos, joka avaa sen myös muille uskonnoille.

Room. 15:7 Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi.