Open Doors tekee Etelä-Aasiassa yhteistyötä
johtajakoulutusta antavien oppilaitosten kanssa,
jotta alueelle saadaan sitoutuneita Herran palvelijoita.
Kiitä Herraa heidän valmistumisestaan!

Matt.28: 18-20: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”