Uutiset
11.07.2022

Yhteistyökumppanit tuovat toivoa Intian vainotuille kristityille

Intian kristityt kokevat monenlaista vainoa. Heitä eristetään yhteisöistään, syytetään, pidätetään ja jopa tuomitaan väärin perustein. Hindunationalismi vaikuttaa myös tuleviin sukupolviin, ja koululaitosta halutaan muokata hinduideologiaan sopivaksi. Koronapandemia on asettanut kristityt yhä ahtaammalle, sillä uskovat ovat usein köyhiä eivätkä voi kustantaa tarvitsemaansa hoitoa. Länsimaisten kristittyjen tuki on tärkeää, sillä Intiassa kristityillä ei ole juurikaan puolestapuhujia.

Daniel toimii läntisessä Intiassa Open Doorsin yhteistyökumppanina. Hänen intonsa palvella vainottua seurakuntaa tulee selvästi esiin, kun hän kertoo alueensa uskovien kokemuksista.

Kristittyjen vaino Intiassa on lisääntynyt päivä päivältä BJP-puolueen valtaan pääsyn jälkeen vuonna 2014. Daniel kuvaa tämän hetkistä tilannetta Intiassa erittäin huonoksi. Kristittyjen tilanne pahenee vuosi vuodelta. Hän kertoo saavansa päivittäin kahdesta kolmeen rukousaiheita, joissa tuodaan esiin uskovien kokemaa vainoa. Tapausten lukumäärän lisäksi myös tilanteiden väkivaltaisuuden aste on hyvin korkea. Daniel kertoo eräästä nuoresta kristitystä johtajasta, joka joutui happoiskun kohteeksi ja menehtyi sairaalassa muutama päivä tapauksen jälkeen. Julman väkivallan lisäksi kristityt kokevat myös muunlaista vainoa. Polarisoituminen on yksi tekijä vainon lisääntymisessä: ääriryhmittymät saavat yhteisöt nousemaan kristittyjä vastaan.

Yhteisöistä eristäminen ja sosiaalinen boikotti ovat esimerkkejä uskovien kokemasta vainosta. Kristitty ei esimerkiksi voi nostaa vettä yhteisön kaivosta, tai hänelle ei anneta työtä. Vaino voi olla myös henkistä häirintää. Uskova saatetaan myös häätää yhteisöstään. Daniel nostaa vainoamisen yhdeksi syyksi yhteisössä vallalla olevan väärän tai virheellisen tiedon kristityistä. Yhteisöjen johtajat toimivat usein uskovia vastaan.

Daniel nostaa vainoamisen yhdeksi syyksi yhteisössä vallalla olevan väärän tai virheellisen tiedon kristityistä.

Viranomaisten harjoittama vaino lisääntyy rajusti. Kristittyjä johtajia ja muita uskovia pidätetään väärin perustein. Heitä saatetaan syyttää ihmisten käännyttämisestä rahaa tai petollisia keinoja apuna käyttäen. Käännyttämiseen liittyvät lait on usein luotu siten, etteivät poliisi ja oikeusviranomaiset tarvitse edes todisteita syytteen nostamiseen.

Kristittyjen tilanne ei näytä helpottuvan. Kristittyjä vastaan taistelevat tahot levittävät ääri-ideologiaansa myös tuleville sukupolville. Daniel selittää, kuinka nykyinen hindunationalistinen liike pyrkii vaikuttamaan myös maan koulutusjärjestelmään. Sekä yleisissä että yksityisissä kouluissa opetetaan hindumytologiaa ja harjoitetaan hinduismiin liittyviä rituaaleja. Intian kristityt kokevat vainoa sekä yhteisöissään että hindunationalistien taholta.

Apua kristityille – myös koronapandemian aikana

Daniel kertoo, millaista apua ja tukea Open Doors ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat kristityille. “Autamme heitä kaikessa välttämättömässä sekä rukoilemme heidän kanssaan. Olemme voineet auttaa epätoivoisessa tilanteessa olevia uskovia. Jos meitä ei olisi, he kokisivat olevansa unohdettuja.”

Yhteistyökumppanit ovat kyenneet tarjoamaan apua myös koronapandemian aikana. Daniel on esimerkiksi ollut mukana jakamassa ruoka-apua sadoille alueensa perheille. Koronatilanteen pahin vaihe koettiin pandemian toisen aallon aikana vuonna 2021, jolloin tuhansia pastoreita menehtyi, suurin osa siksi, etteivät he kyenneet kustantamaan tarvittavaa hoitoa. Koronapandemia on vaikeuttanut entisestään kristittyjen asemaa, sillä uskovilla ei usein ole varaa tarvitsemaansa hoitoon.

Olemme voineet auttaa epätoivoisessa tilanteessa olevia uskovia. Jos meitä ei olisi, he kokisivat olevansa unohdettuja.

Daniel

Vaikka koronatilanne rajoitti yhteistyökumppaneiden toimintaa, Jumala osoitti mahdollisuutensa useaan kertaan. Daniel kertoo eräästä tällaisesta tilanteesta: “Meillä oli mahdollisuus vierailla erään lesken luona, joka oli joutunut hankalaan tilanteeseen koronapandemian vuoksi. Leskellä ja hänen kahdella nuorella pojallaan ei ollut ollut ruokaa moneen päivään, eikä naisella ollut työtä tai rahaa. Tämän kaiken kauheuden lisäksi yhteisön muut pojat hyökkäsivät naisen nuoremman pojan kimppuun ja hän loukkaantui vakavasti. Häntä vihattiin hänen uskonsa tähden. Perheellä ei ollut rahaa pojan hoitoa varten, mutta kiitos Herralle, meillä oli mahdollisuus auttaa perhettä sekä pojan hoidossa että muissa välttämättömyyksissä.” 

Daniel auttoi perhettä myös pienyrityksen perustamisessa. “Ajattelimme, että he tulevat toimeen joten kuten, mutta ihmeellisesti heidän yrityksensä onkin menestynyt hyvin.”

Käytännön avun lisäksi yhteistyökumppanit tarjoavat uskoville vainoon valmistavaa koulutusta. Kaiken tuskan ja vainon keskellä Intiasta löytyy myös kertomuksia ja kokemuksia toivosta.

Intian kristityt tarvitsevat puolustajia

Kristittyjen vaino Intiassa on lisääntymässä äärimmäiselle tasolle. Kristityjä vastaan hyökätään päivittäin. Daniel kertoo hindutva-ideologian kasvuun liittyvistä tilanteista: “Kirkkoja ja pastoreiden toimintaa valvotaan jatkuvasti, pastorit kokevat vastustusta ja vääriä syytöksiä.”

Yhteistyökumppaneiden tuki on äärimmäisen merkityksellistä ja heidän tulee jatkaa toimintaansa Intian kristittyjen hyväksi. Myös Daniel on joutunut kokemaan työssään riskejä. Kristittyjä vastustavat tahot valvovat häntä ja häntä uhkaillaan uskonsa tähden. 

Kristityillä ei ole juurikaan julkisia puolustajia yhteiskunnassa. Ääriryhmittymillä on vaikutusvaltaa mediassa, ja viranomaiset myötäilevät usein kovan linjan toimijoita.

Daniel rohkaisee maailmanlaajuista rukousyhteisöä vaikuttamaan tilanteeseen. “Länsimaisten kristittyjen on tärkeää nousta puolustamaan Intian kristittyjä, että he pysyvät vahvana uskossaan. Intiassa heillä ei ole puolustajia. Länsimaisten kristittyjen pitäisi vedota Intian hallitukseen, että se tukisi kristittyjä niin, että nämä voisivat elää rauhassa.”

Daniel on myös kiitollinen kaikille, jotka mahdollistavat hänen työnsä kristittyjen parissa. “Olemme saaneet todistaa Jumalan vahvan käden toimivan keskuudessamme. Haluaisin kiittää teitä, jotka tuette meitä monin eri tavoin.”

Lopuksi Daniel pyytää rukoilemaan Intian kristittyjen puolesta, että he saisivat elää rauhassa ja pysyisivät lujina uskossaan.

Katso video