Uutiset
28.03.2020

World Watch-tutkimus 2020 – Sukupuoleen perustuva uskonnollinen vaino

Tarkastellessasi Open Doorsin vuoden 2020 Sukupuoleen perustuvan uskonnollisen vainon tutkimusraporttia saatat miettiä, mitä tekemistä sukupuoleen liittyvillä kysymyksillä on kristittyjen vainon kanssa.

Viimeisen kolmen vuoden aikana sukupuoleen keskittyvä tutkimus on tarjonnut meille karkean ymmärryksen maailmanlaajuisesta vainodynamiikasta. Yksinkertaistettuna: miehet, naiset, pojat ja tytöt kohtaavat uskoon perustuvaa painostusta ja vainoa eri tavoilla – yksi sukupuoli todennäköisemmin menettää työnsä ja toinen saattaa joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi, ja niin edelleen. Halusimme ymmärtää sukupuoliriippuvaisia uskonnollisen vainon keinoja. Viittaamme tähän asioiden väliseen yhteyteen ”kaksoishaavoittuvaisuutena” ja katsomme sitä sekä miesten että naisten näkökulmasta. Huomasimme, että kristittyihin naisiin ja tyttöihin kohdistuva vaikutus on suurempi kuin miehiin ja poikiin kohdistuva.

Näiden eri haavoittuvaisuuksien ja herkkyyksien (Painopisteet tässä tutkimuksessa) ymmärtäminen auttaa meitä kulkemaan seurakunnan rinnalla suuremmalla asiantuntemuksella ja ymmärryksellä.
Mitä opimme tutkimuksesta? Miehiin kohdistuvan vainon keinoista fyysinen väkivalta ja ansiotyöhön liittyvä taloudellinen häirintä ovat yhä yleisimpiä vainon keinoja. World Watch-listan (WWL) top 50-maasta 82 prosenttia raportoi fyysisen väkivallan käytön tavallisuudesta. Tämä kuvaa pientä, mutta huomattavaa nousua viime vuosiin verrattuna. Miehiin kohdistuva vaino on näkyvää, ankaraa ja keskitettyä.

Naisiin kohdistuvan vainon kaksi Painopistettä ovat myös muuttumattomat – seksuaalista väkivaltaa ja pakkoavioliittoja raportoitiin 84 prosentissa WWL-maista. Naisia vainotaan edelleen keinoin, joiden on tarkoitus alistaa ja kontrolloida heitä. Vaikka naisiin kohdistuu pienempi todennäköisyys (tosin vain marginaalisesti) tulla uskonsa vuoksi hakatuksi tai tapetuksi, heitä kohtaa todennäköisemmin oikeuksien ja vapauksien rajoittaminen siihen rajaan saakka, että elämä tuntuu lähes sietämättömältä.

2020 tulokset vahvistavat vainodynamiikan olevan naisille monitahoisempia kuin miehille. Tämä ei tarkoita vainon olevan pahempaa naisille, sillä vain on useampia muotoja. Keskimäärin naisten vainokokemukseen liittyy kolmannes enemmän Painopisteitä kuin miehillä, jotkin asiat kohtaavat miehiä pienemmällä todennäköisyydellä valtaosin patriarkaalisissa yhteiskunnissa. Tällaisia asioita ovat mm. pakkoavioliitot ja perheväkivalta.

Raportti korostaa sitä, että yksilöön, mieheen tai naiseen, kohdistuvan vainon on tarkoitus vaikuttaa laajemman perheen, yhteisön ja seurakunnan terveyteen ja tasapainoon. Esimerkiksi miehen menettäessä työnsä hänen koko perheensä köyhtyy taloudellisesti, eikä perhe voi enää tarjota taloudellista tukea seurakunnalleen. Jos nainen raiskataan ja tämä tulee sen seurauksena raskaaksi, koko perhettä ja yhteisöä kohtaa suuri häpeä. Jos mies pahoinpidellään fyysisesti tai tapetaan seurakunnan johtajana, syntyy hänen yhteisössään pelkoa aivan tekijöiden tarkoitusperien mukaisesti.

Mitä voimme tehdä tämän synkän tilanteen parantamiseksi? Seurakuntayhteisöt eivät välttämättä voi pysäyttää jokaista sorron muotoa, mutta he voivat huomioida strategiat, joita heitä kohtaan käytetään yhä uudelleen ja uudelleen.  Tällä tiedolla varustautuneina ja aseistautuneina kristityt johtajat voivat ottaa askelia suojatakseen seurakuntiaan niitä rikkomaan tarkoitettuja Painopisteitä vastaan. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa, että seurakunta pohtii, kuinka sen sisäinen stigma seksuaaliseen väkivaltaan liittyen voi yhdistyä vainoon ja pahentaa sitä. Se voi myös olla teologista tarkastelua siitä, miten yhteisöt voisivat paremmin vastata vainoon rikkomatta uskonsa opinkappaleita, kun tyttäret joutuvat ihmiskaupan uhreiksi ja pojat pakotetaan sotilaiksi. Voimme myös antaa tämän tiedon kansallisille ja kansainvälisille organisaatioille, joilla on uskonnonvapauteen liittyvää vaikutusvaltaa, jotta heidän periaatteensa ja työnsä oiisivat ajan tasalla.

On toivottavaa, että nämä löydökset olisivat hyödyllisiä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita maailmanlaajuiseen seurakuntaan kohdistuvan vainon dynamiikasta ja että ne auttaisivat meitä toimimaan entistä paremmalla tietotaidolla kaikkia vainon muotoja vastaan.

Lue koko raportti