Tutkimusraportti sukupuolittuneesta vainosta

Epävakaus ja väkivaltaiset konfliktit kiihdyttävät sukupuolittunutta uskonnollista vainoa – erityiskohteena kristityt naiset.

Vähemmistökristittyjen tilanne on vaikein alueilla, joita leimaavat konfliktien, pakolaisuuden tai rikollisväkivallan aiheuttama epävakaus. Yhteiskunnassa marginalisoidut kristityt naiset ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. 

Konfliktialueiden väkivalta paljastaa ja hyödyntää väkivallan kohteiden haavoittuvaisuuksia. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja miehiin kohdistuva fyysinen väkivalta ja tapot ovat yleisempiä juuri heikentyneen turvallisuustilanteen alueilla, kertoo Open Doorsin uusin tutkimus sukupuolittuneesta uskonnollisesta vainosta.

Sukupuolittuneen uskonnollisen vainon kokemus vaihtelee yksilötasolla. Vainoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön maantieteellinen sijainti, poliittiset näkökannat, sukupuoli, ikä ja terveydentila. 

Väkivaltatilanteen kiihtyessä tilanteesta kärsivät erityisesti ne, joiden asema on jo entuudestaan vaikea.

Väkivaltainen epävakaus horjuttaa sukupolvien ajan

Tutkimuksen mukaan väkivaltaisuuksista johtuva epävakaus jättää yhteiskuntaan jopa vuosikymmenten jäljen.

Vähemmistöön kuuluvien uskonnollisten ryhmien edustajat ovat vaikeassa asemassa myös väkivaltatilanteiden päättymisen jälkeen. Uskonto ja sukupuoli vaikuttavat konfliktien pitkäaikaisiin seurauksiin, kuten ylisukupolvisiin traumoihin, pakolaisten vaikeisiin elinolosuhteisiin sekä yhteiskunnan vakautumisen aikana edelleen jatkuvaan marginalisointiin ja syrjintään.

Paikalliset uskonnolliset toimijat ovat kriisitilanteiden ensimmäisiä avun tarjoajia. Heihin luotetaan ja joilla on mahdollisuus vaikuttaa paikallisyhteisön sisällä. Paikallistoimijoilla on erityistä osaamista uskonnollisten vähemmistöjen tilanteen sekä yhteisöjen henkisen ja hengellisen avun tarpeen arviointiin. 

Paikallistason toimijat ovat kehittämässä sukupuolisensitiivisiä lähestymistapoja vainon ja väkivallan kohteiden tukemisessa.

Mitä sukupuolittunut uskonnollinen vaino on?

Sukupuoleen perustuva uskonnollinen vaino on laajalle levinnyttä ja strategista. Vainon harjoittajat hyväksikäyttävät oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa normeja tai arvoja painostaakseen kristittyjä naisia ja miehiä. Toiminta tähtää kristillisten yhteisöjen heikentämiseen. Vainoa edesauttavat normit ja arvot voivat usein löytyä maan oikeusjärjestelmästä, jolloin vainoajat voivat edistää toimiaan oikeudellisin perustein. Konfliktit, kriisit ja rikollisuus voimistavat sukupuolittunutta vainoa.

Miten sukupuolittunut vaino ilmenee?

Kristittyjä naisia ja tyttöjä… 

  • Pidetään seksiobjekteina ja häpeän tuottamisen välikappaleina. He kärsivät seksuaalisesta väkivallasta, pakkoavioliitoista ja ihmiskaupasta eri vainoalueilla ympäri maailmaa. Näitä keinoja käytetään usein rankaisemaan ja häpäisemään kristittyjä perheitä ja yhteisöjä.
  • Naisia pidetään vähempiarvoisina, ja hyökkäyskohteeksi otetaan heidän siveytensä ja kykynsä synnyttää lapsia. Etenkin Aasiassa he ovat vaarassa joutua morsiamina ihmiskaupan uhreiksi ja Afrikassa ääriryhmien seksiorjiksi.
  • Naisia ja tyttöjä pidetään voittosaaliina, jotka synnyttävät tulevaisuuden taistelijoita.

Kristityistä miehistä ja pojista…

  • Pyritään pääsemään eroon. He ovat kaikilla vainoalueilla vaarassa joutua siepatuiksi, vangituiksi, pahoinpidellyiksi, syytetyiksi väärin perustein ja pakotetuiksi aseellisiin tai rikollisiin ryhmiin.
  • Miehet koetetaan poistaa odotuksien mukaisista rooleistaan elannon hankkijoina ja kristityn yhteisön suojelijoina. Näin heillä on suurempi riski joutua tapetuksi uskonsa takia.
  • Seurakuntien johtotehtävissä olevat ovat monilla alueilla erityisessä vaarassa.

Katso videomateriaalia aiheesta

Tallenne naistenpäivän tapahtumasta (2023)

YouTube video

Pakkoavioliittoon siepattu Lucina

YouTube video

Sukupuolittunut vaino Pohjois-Afrikassa

YouTube video

Artikkeleita aiheeseen liittyen

Lisätietoa