Maan perustuslain mukaan jokaisen etnisen malesialaisen odotetaan olevan muslimi. Näin ollen kristityiksi kääntyviin kohdistuu ankaraa painostusta perheissä ja yhteisöissä. Lain mukaan islaminuskosta luopumisesta seuraa kuolemanrangaistus.
Viranomaiset tarkkailevat kaikkia ei-muslimien uskonnollisia ryhmiä ja kansalaisjärjestöjä. Aktiivisesti uskostaan kertovia kristittyjä pelotellaan ja häiritään.
Viime vuosien poliittinen epävakaus on johtanut konservatiivisen islamin vahvempaan korostumiseen, mikä on lisännyt kristittyjen kokemaa painostusta.