50 päivää rukousta vainottujen puolesta, Hartaudet
01.11.2022

World Watch List 2022 sijalla 26: Laos

Laosissa kristittyjen vapautta rajoittaa merkittävästi kommunistiviranomaisten harjoittama tiivis tarkkailu.
Kotikirkkoja, joilla ei ole viranomaisten hyväksyntää, pidetään ”laittomina kokoontumisina”, ja niiden täytyy toimia maan alla. Suurimmalla osalla rekisteröidyistä seurakunnista ei ole pysyviä kirkkorakennuksia, joten niiden täytyy pitää jumalanpalveluksia kodeissa.
Vakavimman vainon kohteina ovat kristityiksi kääntyneet. Heidän katsotaan luopuneen yhteisönsä buddhalais-animistisista perinteistä. Kristittyihin kohdistuu usein perheiden ja paikallisviranomaisten painostusta ja väkivaltaa.