Uutiset
22.08.2023

Kristityt ahtaalla Meksikon alkuperäisyhteisöissä

Eri puolilla Meksikoa sijaitsevissa alkuperäisyhteisöissä vallitsee edelleen eräänlainen itsehallinto, jota ohjaavat vanhat normatiiviset käytännöt, “usos y costumbres” (tavat ja perinteet). Ne ovat peräisin jo siirtomaakautta edeltävältä ajalta, ja ne myös pitävät yllä kristittyjen vainoa.

Tapojen ja perinteiden ohjaamat yhteisöt toimivat erillisillä alueillaan. Niillä on yhteinen kieli ja historia, jonka perinteet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Yhteisöillä on omat viranomaisensa, ja ne ovat luoneet omat hallintojärjestelmänsä oikeus-, sosiaali-, siviili- ja uskonnollisia asioita varten.

Eräissä Chiapasin osavaltiossa elävissä alkuperäisyhteisöissä pyritään yhdenmukaisuuteen kaikin tavoin. Kaikkien yhteisön jäsenten tulee ajatella asioista samalla tavalla, eikä eriäviä mielipiteitä tai näkökantoja hyväksytä. Kaikkea, mikä rikkoo yhdenmukaisuutta, pidetään petoksena ja vaarana yhteisön vakaudelle.

Kristityt uhkana yhteisölle

Lokakuussa 2022 Perezin perhe joutui lähtemään Chiapasista omasta yhteisöstään. He olivat vaarassa, joten heidän pastorinsa Alejandro neuvoi heitä jättämään yhteisön.

Perezin perheessä kaikki olivat kuuluneet katoliseen kirkkoon koko elämänsä ajan. Vuosi sitten he kuitenkin oppivat tuntemaan paremmin Jumalan sanaa ja päättivät perustaa seudulle evankelisen seurakunnan, mihin he saivat tukea kansalliselta liikkeeltä. Yhteisö kuitenkin määräsi heille seurakunnan perustamisesta 3 000 Meksikon peson (n. 160 USD) sakon.

Perezit olivat valmiita maksamaan sakon, kunhan maksutositteessa mainittaisiin heidän vapautensa palvella Jumalaa jatkossa. Tähän pyyntöön viranomaiset eivät suostuneet vaan tekivät perheelle selväksi, että he olivat edelleen uhka yhteisölle.

Yhteisön jäsenet kristittyjä vastaan

Katolisen kirkon pappi ilmoitti, että yhteisössä “ei saa olla muita temppeleitä”, ja yllytti yhteisön Perezin perhettä vastaan. Yhteisön jäsenet olivat papin kanssa samaa mieltä ja ryhtyivät toimiin.

Perheeltä vietiin heidän oikeutensa yhteisön asukkaina, ja heidän viideltä lapseltaan kiellettiin koulunkäynti. Julkisen liikenteen kuljettajia kiellettiin ottamasta perhettä kyytiin, heiltä katkaistiin vedenjakelu, ja sähköntoimittaja pakotettiin laittomasti katkaisemaan heiltä sähköt.

Näiden tapahtumien ja kasvavan väkivallan vuoksi pastori Alejandro kehotti perhettä lähtemään yhteisöstä. Tällä hetkellä Perezin seitsenhenkinen perhe asuu pastori Alejandron kodissa, mutta he yrittävät selvittää tilannetta viranomaisten kanssa, jotta he voisivat palata kotiinsa.

Alkuperäisyhteisöjen kristittyjen tukena

Perezin perheen kaltaisia tapauksia on useita, sillä suurin osa Meksikon 65 alkuperäiskansasta toimii vanhojen tapojen ja perinteiden mukaan.

Kansallisen opetuksen arviointi-instituutin (INEE) mukaan 10,45 prosenttia Meksikon väestöstä kuuluu alkuperäisyhteisöihin. Open Doorsin Meksikon-tiimi varustaa ja rohkaisee näillä alueilla asuvia kristittyjä, sillä heidän on vaikeaa taistella vanhaa ja vakiintunutta järjestelmää vastaan.