Rukousaiheet
01.07.2021

1. Valhe: ”Intia on hinduvaltio – kristityt eivät kuulu sinne.”

Totuus: Intian perustuslain 25. artiklassa sanotaan, että ”kaikilla on yhtäläinen oikeus omantunnon vapauteen ja oikeus vapaasti tunnustaa, harjoittaa ja edistää uskontoaan”. Intian kristityillä on perustuslakiin kirjoitettu oikeus harjoittaa uskontoaan.

Apostolien teot 10:34–35

”Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: ”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.”

Rukoile:

– Ylistä Jumalaa siitä, että kaikkiin kansoihin kuuluvat ihmiset, intialaiset mukaan lukien, voivat laittaa toivonsa Jeesukseen.

– Rukoile, että Jumala vahvistaa niitä, jotka tekevät työtä sen puolesta, että uskonnonvapaus toteutuu Intiassa kaikkien kohdalla.

– Ne intialaiset kristityt, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä kouluja, eivät useinkaan tiedä, että heillä on perustuslain antama oikeus harjoittaa uskontoaan. Open Doorsin paikalliset yhteistyökumppanit kouluttavat heitä tuntemaan oikeuksiaan, niin että he tietävät, miten puolustaa oikeuksiaan, jos heihin kohdistuu vääriä syytöksiä. Rukoile Intian kristityille rohkeutta heidän puolustaessaan omia oikeuksiaan.