Uutiset
19.01.2021

Vainottuna vainottujen keskellä – Kiinan muslimitaustaiset kristityt

Kiinan muslimitaustaiset kristityt kuuluvat maan vainotuimpien kristittyjen joukkoon. He joutuvat sekä maan hallinnon että omien perheittensä ja yhteisöjensä hyökkäysten kohteeksi.

Kiinan 56 ihmisryhmästä kymmenen on muslimeja. Yhteensä muslimeja on noin 25 miljoonaa, mutta silti vain alle kaksi prosenttia maan koko väestöstä. Open Doorsin työntekijä Pearl* kertoo: ”He polveutuvat eri etnisistä ryhmistä, joista useimmilla on oma historiansa, kielensä ja kulttuurinsa. Suurin osa Kiinan muslimeista elää maan luoteisissa provinsseissa, Gansussa, Qinghaissa ja Xinjiangissa. Modernisaation myötä moni muslimi on kuitenkin muuttanut maan muihin osiin etsimään työtä tai uutta asuinpaikkaa.”

1900-luvun lopulla Kiinan muslimiväestö sai harjoittaa uskoaan melko vapaasti, mutta viimeisen muutaman vuoden aikana tilanne on muuttunut. Erityisesti Xinjiangin provinssissa muslimeja painostetaan luopumaan uskostaan. Moskeijoita on suljettu ja uskonnolliset juhlat on kielletty. Arabian kieltä ei saa näkyä katukuvassa. Koululaisten ja opiskelijoiden on puhuttava ainoastaan kiinaa. Aivan samoin hallitus valvoo etnisiin muslimiyhteisöihin kuuluvia kristittyjä. Uskontoa pidetään uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja sosiaaliselle vakaudelle.

Muslimeja ”uudelleen kouluttavilla työleireillä” on myös useita kristittyjä. Yksi heistä oli Ehmet*, joka joutuessaan leirille ei ollut kovinkaan huolissaan, sillä hänen perheensä oli jo siellä. Hän ajatteli pääsevänsä pois heti seuraavan kuukauden aikana. Oltuaan leirillä vuoden Ehmet luovutti vapautumistoiveensa Jumalalle: ”Sinä päätät, milloin minut vapautetaan.” Tämän jälkeen hänet täytti rauha. Kun Ehmet sitten siirrettiin toiselle leirille, hän tapasi vihdoin toisia kristittyjä. Vaikka he eivät saaneet puhua toisilleen, tietävä katse tai nyökkäys riitti rohkaisemaan.

Ehmet vapautui viime vuonna. Hänet tunteva Open Doorsin työntekijä Philip* kertoo valvonnan jatkuvan yhä, vaikka Ehmet onkin kotona. Leirillä vietetty aika kuitenkin syvensi Ehmetin uskoa ja toi hänet lähemmäs Jumalaa. Nyt hän on myös rohkeampi kertomaan evankeliumia naapureilleen ja rohkaisemaan muita kristittyjä.

Kiinassa uskontoa pidetään uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja sosiaaliselle vakaudelle.

Kristittynä muslimien keskellä

Kamilan* kristitty perhe kuuluu etniseen ryhmään, josta suurin osa on muslimeja. Perheen usko pidettiin salassa, kunnes se selvisi ystäväperheelle. ”Miten teidänlaisestanne oppineesta perheestä voi tulla pettureita?” Perheiden yhteys katkesi. Se kuitenkin korjaantui viime vuonna, kun Kamilan veli alkoi auttaa taloudellisiin vaikeuksiin joutunutta perhettä. Perheen isä katui ja pyysi Kamilan perheeltä anteeksi.

Pearl kertoo muslimitaustaisten kristittyjen tilanteesta Kiinassa: ”He etääntyvät kansastaan ja perheestään. He ovat usein sosiaalisia väliinputoajia, perheensä kieltämiä ja ystäviensä hylkäämiä. Heitä ei useinkaan oteta huomioon koulutus- ja työmahdollisuuksia jaettaessa. Monet piilottavat uskonsa ja osa palaa islamiin.”

”Suurin osa uskovista tapaa kodeissa pienissä ryhmissä, tai he matkustavat vuoristoon ylistämään. Jos uskovat löydetään pitämässä kristillistä tapahtumaa, heidät voidaan pidättää. Jos heiltä löydetään Raamattuja tai muuta kristillistä materiaalia tai jos heidät saadaan kiinni levittämästä evankeliumia, he voivat saada vakavan varoituksen tai sakot. He voivat myös joutua pidätetyiksi tai jopa vankilaan”, Pearl kertoo.

”He etääntyvät kansastaan ja perheestään.”

Kiinan kristittyjä tukemassa

Teidän tukenne ansiosta Open Doors voi auttaa Kiinan muslimitaustaisia kristittyjä. Pearl kertoo seuraavaa: ”Koska uskovat tapaavat salassa, heihin oli aluksi vaikea saada yhteyttä. Paikallisten han-seurakuntien ja lähetystyöntekijöiden avulla yhteys lopulta syntyi ja yhteistyö alkoi. Käytämme aina paljon aikaa, jotta voimme kulkea heidän vierellään ja kuunnella heidän tarpeitaan ja vaikeuksiaan. Tällainen läsnäolo on heille tärkeää. Lohdutamme heitä, käytämme Jumalan Sanaa rohkaisuun ja rukoilemme heidän puolestaan. Raamattutunnit lisäävät heidän ymmärrystään pelastuksesta. Pienryhmäkeskustelut ja kahdenkeskinen mentorointi ovat auttaneet uskovia pysymään vahvoina vainon keskellä.”

”Koska monilla islamista kääntyneillä on traumoja, olemme pyytäneet kokeneita kiinalaispastoreita vierailemaan heidän luonaan ja tarjoamaan traumaterapiaa sekä yksilöille että perheille.” Tapaamiset ovat vaarallisia myös Open Doorsin työntekijöille. Jos he jäävät kiinni, he voivat saada sakot. Jos he eivät piittaa varoituksista ja jäävät kiinni uudestaan, heidät voidaan pidättää. Mutta uskovista on tullut perhe, joten riski on sen arvoinen.

Open Doorsin työntekijöiden tuki on arvokasta Kiinan muslimitaustaisille kristityille, joita on arvion mukaan 5000–6000. Teidän rukouksenne ja tukenne antaa heille voimaa seistä lujina vainon edessä ja auttaa heitä loistamaan valona yhteisöissään. Philip pyytää rukouksianne: ”Rukoilkaa, että muslimitaustaiset uskovat kokisivat Jumalan voiman ja rohkeuden vakavan vainon keskellä. Rukoilkaa, että monia uusia johtajia nousisi palvelemaan Herraa ja vahvistamaan omaa kansaansa. Pyydä Herraa tuomaan eheytymistä ja lohtua vaikeuksia kokeville uskoville perheille. Ja pyydä Jumalaa vahvistamaan sisariamme ja veljiämme, jotta he rohkeasti jakaisivat Jumalan rakkautta naapureilleen.”

*Nimet muutettu turvallisuussyistä

Muistathan vainottuja sisariamme ja veljiämme rukouksissasi. Kiinan kristittyjen tilanteesta löytyy lisää tietoa Open Doorsin nettisivuilta.

”Lohdutamme heitä, käytämme Jumalan Sanaa rohkaisuun ja rukoilemme heidän puolestaan.”

YouTube video

 

Lue lisää vainottujen kristittyjen tilanteesta.