Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.
-Matteus 5:10-12

Open Doors on työskennellyt melkein 60 vuoden ajan palvellen vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa. Suurista haasteista huolimatta vainottujen usko on pysynyt ja pysyy lujana. Mitä asioita me voisimme oppia vainottujen uskosta?

Jostain syystä erityisesti vainojen kautta oppii tuntemaan syvemmin Jumalaa. Vaikeuksien kautta löydämme uusia asioita Jumalasta ja siitä miten hän toimii. Kristityt, jotka ovat kokeneet vainoa, tietävät tämän hyvin.

On vaikeaa vastata, miksi Jumala sallii kärsimyksen. Kuitenkin vainottujen kristittyjen elämistä opimme, että Jumala on heidän kanssaan. Hän voi antaa rauhan, rohkeuden, ja ilon olla vahvana vaikeuksien keskellä. Vaikeuksien kautta kristityt löytävät Jumalan rakkauden uusilla ja voimallisilla tavoilla.

Vahvana vaikeuksien keskellä (Standing strong through the storm) on opetussarja, millä Open Doors opettaa kristittyjä pysymään vahvana vainojen keskellä. Se sisältää seuraavat kuusi teologista ja Raamatullista ajatusta.

1. Sinun tulee rakentaa itsellesi vankila

Lakatkaa te huolehtimasta!
Tietäkää, että minä olen Jumala,—
Ps.46:11

Eräs kiinalainen seurakunnan johtaja, joka vietti 23 vuotta vangittuna uskonsa tähden, antoi seuraavan ohjeen kristityille, jotka eivät koe vainoa:

“Minut vangittiin, mutta sinun täytyy vangita itsesi. Sinulla ei ole aikaa Jumalalle, siksi sinun tulee rakentaa itsellesi vankila, jotta sinulle tapahtuu se mitä vainot tekivät minulle. Sinun tulee yksinkertaistaa elämääsi ja oppia tuntemaan Jumalaa.”

On elintärkeää viettää aikaa Jumalan kanssa ja kasvaa uskossa. Näin olemme valmiit kestämään vainon keskellä.

2. Jumala ei kerro kaikkea

Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Jes. 55:8-9.

Useat vainotut kristityt ovat kuolleet ennen kuin ehtivät nähdä työnsä hedelmää. Kuitenkin Jumala tietää kaiken menneen sekä tulevan. Meidän työmme ei ole turhaa, sillä se on hänen käsissään.

3. Voima on heikkoudessa

Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. 2 Kor. 12:10

Egyptiläinen kristitty kertoi kohtelustaan uskoontulon jälkeen:

“Suuren kärsimyksen keskellä saat kohdata Jeesuksen uudella tavalla… Tuska ja ahdistus tuovat esiin kaikki huonot puolesi. Kaikkein heikoimmillani sain ymmärtää, että Jeesus rakastaa minua myös silloin.”

Oikea rohkaisu ei tule ihmisiltä, vaan Kristukselta. Usein saamme huomata tämän vasta ollessamme heikkoja ja vajavaisia.

4. Vaikeuksien voittaminen on suurempaa kuin niistä vapautuminen

Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Room.12:21

Kärsimystä on vaikea kestää ja luonnollista on pyytää Jumalaa vapauttamaan kärsimyksestä. Tällaiset koettelemukset tuovat kuitenkin mukanaan mahdollisuuden kasvaa uskossa, sekä tuoda Jumalalle kunniaa. Vainotut kristityt pyytävät meitä rukoilemaan, ei ainoastaan vainojen päättymistä, vaan myös voimaa olla vahvana koettelemusten keskellä.

5. Suuret väärinkäytökset vaativat suurta anteeksiantoa

Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa. Luuk.23:34.

Iranilainen kristitty leski sanoi:

“Aluksi tunsin vain vihaa mieheni murhaajia kohtaan, mutta yhtenä päivänä koin ihmeen. Jumala opetti minut rakastamaan vihamiehiäni… Vaikka olin rukoillut tätä, niin syvällä sydämessäni en toivonut Jumalan toteuttavan pyyntöäni. Kuitenkin askel askeleelta Jumala vastasi rukoukseeni ja opetti minut rakastamaan mieheni murhaajia.”

Vain antamalla anteeksi voimme voittaa meille tehdyt suuret vääryydet ja niiden aiheuttaman tuskan.

6. Rukous on ylintä yhteyttä

Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan, muistakaa kidutettuja, tunteehan teidänkin ruumiinne kivun. Hepr. 13:3.

Useat vainotut kristityt kokevat olevansa yksin, koska he eivät pääse osaksi kristittyjen yhteyttä. Kuitenkin he kokevat ympäri maailmaa tulevien rukouksien antavan yhtä paljon rohkaisua, kuin kristittyjen yhteys voi antaa. Rukous on elintärkeä, ei vain yhteytenä Jumalaan, vaan keinona rohkaista ja tukea vainottuja siskoja ja veljiä ympäri maailmaa.

1 Kor. 12:26 opettaa kristittyjen olevan yksi ruumis ja yhden jäsenen kärsiessä kaikki jäsenet kärsivät. Vainotut ja vapaat kristityt ovat samaa ruumista. Vainotut kristityt tarvitsevat vapaita tukemaan ja rukoilemaan heidän puolesta. Toisaalta vapaan maailman kristityt oppivat vainotuilta, jotka pysyvät vahvoina vaikeuksien keskellä. Kristus on pää ja hän käyttää kirkkoaan, sekä vainottuja, että vapaita kristittyjä. erityisellä ja voimakkaalla tavalla.

Lähde