Uutiset
21.12.2023

Ujon Fionan tarina: raamattukurssi varusti ja rohkaisi palvelemaan Kaakkois-Aasiassa

Kaakkoisaasialainen Fiona* kertoo ensimmäisestä päivästä, jolloin hän päätti seisoa uskonsa takana ujoudesta ja pidättyvyydestään huolimatta. Hänen muslimikollegansa avasivat työpäivän aikana keskustelun uskonnosta ja kohdistivat jälleen syytöksiä kristinuskoon.

Sinä päivänä Fiona kieltäytyi vaikenemasta. ”Teidän lausuntonne ovat vain oletuksia eivätkä pidä paikkaansa”, hän sanoi rohkeasti kollegoilleen.

Vastaiskun sijaan työtoverit poistuivatkin paikalta. Fiona kertoo, että siitä lähtien hänen kollegansa eivät ole enää pilkanneet hänen uskoaan.

Fiona ei ole ainut, joka on joutunut tilanteeseen, jossa kristillistä uskoa kyseenalaistetaan.

Miksi uskosta puhuminen oli Fionalle vaikeaa ja mistä hän sai rohkeuden ja käytännön työkaluja oman uskonsa takana seisomiseen ja vakaumuksensa puolustamiseen?

Haasteiden verkosto

Fionan kotiseudulla kristityt ovat vähemmistö ja heitä pidetään islamilaisen valtakulttuurin näkökulmasta uskottomina pettureina. Kristittyjen päivittäin kohtaamat haasteet voivat muodostua ylivoimaisiksi.

Naisten oikeuksia rajoittava lainsäädäntö, syrjintä työpaikalla sekä yhteiskunnan vaihtelevat käsitykset naisten asemasta ja oikeuksista luovat ympäristöstä kokonaisen haasteiden verkoston.

Huomattuaan kristittyjen nuorten ja nuorten aikuisten tuen tarpeen näiden kulttuuristen haasteiden kohtaamiseen ja kestämiseen Open Doorsin paikalliset yhteistyökumppanit aloittivat syväluotaavien raamattukurssien järjestämisen.

Fionan kotimaassa kristittyjä haastetaan toistuvasti kysymyksillä kolminaisuusopista ja muista kristilliseen uskoon liittyvistä asioista.

Kurssin tavoitteena on varustaa nuoria Fionan kaltaisia kristittyjä syvemmällä Jumalan Sanan tuntemuksella.  Fiona ei ole ainut, joka on joutunut tilanteeseen, jossa kristillistä uskoa kyseenalaistetaan.

Raamattukurssi keskittyy Raamatun tekstien ymmärtämiseen historiallisen asiayhteyden opiskelun ja syvällisen raamattutyöskentelyn kautta. Tarkoitus on varustaa osallistujia vastaamaan kysymyksiin ja samalla ylläpitämään vuorovaikutuksen ymmärtäväistä ja myötätuntoista ilmapiiriä.

Raamattukurssista käytännön apua

Pohtiessaan työpaikallaan sattunutta viime aikaista välikohtausta Fiona ymmärsi, että uusi voima ei ollut peräisin hänestä itsestään vaan Pyhän Hengen rohkaisevasta läsnäolosta.

Fiona on kiitollinen raamattukurssin järjestäjistä ja siitä, miten perustavanlaatuisesti Raamatun tekstien syvällinen läpikäyminen on vaikuttanut hänen hengelliseen elämäänsä. Kurssi on auttanut häntä vastoinkäymisten kohtaamisessa, rohkaissut puolustamaan uskoa ja vaalinut myös vahvaa hengellistä yhteyttä.

Sanoin ystävälleni: ”Uskoni opettaa minua rakastamaan kaikkia heidän taustoistaan riippumatta.”

Fiona*

Ennen kurssille osallistumistaan Fiona oli epävarma raamatuntuntemuksestaan eikä siksi uskaltanut puolustaa uskoaan. Etenkin islaminuskoiset työkaverit pommittivat häntä kysymyksillä kolminaisuudesta.

Fionassa tapahtunut muutos on ilmeinen. Hänestä on tullut myös toivon majakka oman elämänsä kipukohtien kanssa kamppailevalle ystävälleen. Fionan horjumaton hyväksyntä ja rakkaus ystäväänsä kohtaan on luonut turvallisen tilan, jossa ystävykset voivat keskustella ongelmistaan ja vaikeuksistaan.

”Ystäväni kysyi minulta: ’Miksi hyväksyt minut, kun kaikki muut hyljeksivät minua?’” Fiona kertoo. ”Sanoin hänelle: ’Uskoni opettaa minua rakastamaan kaikkia heidän taustoistaan riippumatta.’”

Rukoile Kaakkois-Aasian kristittyjen kanssa

1. Rukoile, että tämä raamattukurssi voisi jatkossakin olla menestyksekäs, ja että se edelleen syventäisi kristittyjen nuorten ja nuorten aikuisten ymmärrystä Jumalan Sanasta.

2. Rukoile, että he, ketkä osallistuvat kurssille, täyttyisivät Pyhällä Hengellä ja saisivat voiman vastata kysymyksiin – myös vaikeisiin kysymyksiin kolminaisuudesta – varmuudella ja rakkaudellisesti.

3. Rukoile paikallisten yhteistyökumppaneidemme puolesta, jotka toteuttavat ja vetävät tätä kurssia. Pyydä Jumalaa antamaan heille viisautta ja näkyä.

4. Rukoile Fionan ja muiden hänen kaltaistensa uskovien puolesta, ketkä ovat saaneet voimaa tästä kurssista. Rukoile, että he voisivat rohkeasti seisoa uskonsa takana ja olla rakkauden ja hyväksynnän lähteinä heille, jotka sitä tarvitsevat.

5. Muista Fionan kanssa hänen ystäväänsä, joka on saanut lohtua heidän ystävyydestään. Pyydä Jumalaa johtamaan Fionan ystävää hänen etsiessään paikkaansa uskossa ja elämässä. Pyydä Jumalaa antamaan Fionalle oikeat sanat hänen kulkiessaan ystävänsä rinnalla.

Kiitos Jumalalle Kaakkois-Aasiassa tehtävästä työstä! Tukijoidemme rukousten ja tuen avulla Open Doorsin yhteistyökumppanit voivat vastata vainottujen tarpeisiin. Tuki mahdollistaa myös tässä jutussa mainitut raamattukurssit, joiden avulla voimme varustaa paikallisia kristittyjä elämään suolana ja valona omissa yhteisöissään.

*Nimi muutettu turvallisuussyistä