Uutiset
04.02.2018

Turkmenistanin evankeliset kirkot tahtovat virallisen rekisteröinnin

Kuusi evankelista kirkkoa Turkmenistanissa on lähettänyt kirjeen presidentti Gurbanguly Berdimukhamedoville ja pyytänyt saada rekisteröityä virallisiksi uskonnollisiksi yhteisöiksi.

Maaliskuussa 2016 Turkmenistanissa tuli voimaan uusi uskonnollisia järjestöjä ja uskonvapautta koskeva laki. Toimiakseen laillisesti kaikkien uskonnollisten yhteisöjen on nyt rekisteröidyttävä uudelleen. Evankelisilta kirkoilta maan oikeusministeriö on kuitenkin kieltänyt uudelleenrekisteröitymisen.

Kirjeessään presidentille kirkot pyytävät lupaa avata kristillinen kirjakauppa. He myös haluavat käyttää omaa rakennustaan jumalanpalvelusten järjestämiseen. Tällä hetkellä jotkut kirkolliset ryhmät tapaavat salaa kahviloissa ja ravintoloissa.

“Me evankelisen kirkon uskovat, me Turkmenistanin kansalaiset haluaisimme antaa panoksemme yhteiskunnallemme ja maallemme. Tahdomme olla mukana kasvattamassa kanssakulkijoitamme hengellisesti. Meitä surettaa, ettemme ole vapaita ilmaisemaan uskoamme ja jakamaan sitä Turkmenistanin kansan kanssa,” he kirjoittavat.

”Turkmenistan väittää, että maassa vallitsee uskonnonvapaus”

Kirjeessä viitataan Turkmenistanin väitettyyn uskonnonvapauteen ja kerrotaan useita esimerkkejä kristittyjä vastaan käynnistetyistä rajoitteista. Näitä ovat esimerkiksi pidätykset, jumalanpalvelusten aikana tehdyt ratsiat sekä kristinuskoon kääntyneiden työpaikanmenetykset.

Voidakseen anoa rekisteröintiä uskonnollisten järjestöjen on kerättävä vähintään 50 täysi-ikäisen paikallisjäsenen allekirjoitus. Perustajien ja hallitusten jäsenten pitää myös allekirjoittaa julkilausuma, jossa pyydetään rekisteröitymistä ja sitoudutaan maksamaan 230 manatin (noin 135 USD) maksu.

Paikallislähde kertoi World Watch Monitorille, että  rekisteröityminen on evätty ainoastaan evankelisilta kirkoilta. “Rekisteröintianomuksen hylkäämisen todellisia syitä ei koskaan kerrota. Prosessia vain hidastetaan ja kenties viitataan hakemuksen puutteellisuuteen”, haastateltava kertoi.

Rekisteröimättömät uskonnolliset järjestöt eivät lain mukaan saa järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, perustaa jumalanpalveluspaikkoja tai levittää uskonnollista materiaalia. Mistä tahansa tällaisesta toiminnasta järjestö saa 100-1000 manatin sakot (60-600$). Uskonnolliset johtajat saavat korkeammat sakot, seurakuntien jäsenet pienemmät. Jopa rekisteröity järjestö saattaa saada sakkoja ilman hallituksen lupaa tapahtuneesta uskonnollisen materiaalin julkaisemisesta tai levittämisestä.

Laki oikeuttaa viranomaiset myös osallistumaan mihin tahansa uskonnolliseen tapahtumaan ja kuulustelemaan seurakunnan johtajia mistä tahansa toiminnan osa-alueesta. Vuoden 2016 laki sallii saman myös rekisteröidyn uskonnollisen järjestön uskonnollisen kokouksen osalta.

Valtio myös pelottelee uskonnollisia yhteisöjä monella tavalla. Protestantit ja Jehovan todistajat ovat raportoineet opettajien ja poliisien harjoittamasta pelottelusta kouluissa. Alueellinen uutistoimisto Forum 18 kertoo poliisin tuovan kouluun myös muslimijohtajia säikytelläkseen muiden kuin muslimiperheiden lapsia.

Lähde: World Watch Monitor

”Laki myös oikeuttaa viranomaiset osallistumaan mihin tahansa uskonnolliseen tapahtumaan ja kuulustelemaan seurakunnan johtajia mistä tahansa toiminnan osa-alueesta”