Anwar on 26-vuotias syyrialainen kristitty. Häntä masentaa maan vaikea taloustilanne, mutta myös tunne siitä, ettei häntä täysin hyväksytä seurakunnassa muslimitaustan vuoksi. Herra, johdata hänet kohtaamaan kristittyjä, jotka hyväksyvät hänet varauksetta ja saavat hänet tuntemaan sen. Paranna Anwarin masennus.

Ef. 2:19-20 Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus