Ylistetään Jumalaa Damaskoksen Toivon keskuksesta, jossa kaksisataa nuorta miestä ja naista saa ammatillista koulutusta, jotta he voisivat jäädä Syyriaan. Rukoillaan, että kursseille tulee lisää nuoria ja että he saavat kukoistaa seurakunnan siipien suojassa.

Fil. 4:9 Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.