Sodan seurauksena monet lapset ovat jääneet jälkeen koulunkäynnissä, ja heti koulun jälkeen monet joutuvat opintojen jatkamisen sijaan menemään suoraan töihin auttaakseen perheen elatuksessa. Rukoilemme, että koulutusjärjestelmä rakennetaan uudelleen ja että nuorilla syyrialaisilla on mahdollisuudet opiskella ja kehittää itseään.

Matt. 19:14 Mutta Jeesus sanoi: ”Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.”