Kiitos ja kunnia Jumalalle, että Vartouhi, jonka ruokakauppa tuhoutui sodassa, on pystynyt avaamaan sen uudelleen pastori Abdallan kirkon tuella. ”Olen sanomattoman kiitollinen siitä, että sain apua.”

1. Sam. 2:6-7 Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa.