18. sijalla World Watch -listalla

Qatar

WWL 2021: Sijalla 18, pisteitä 74

Sijahistoria: 2021: 29. » 2020: 27. » 2019: 38. » 2018: 27. 

 

Alue: Lähi-itä

Vainon pääsyyt: islamilainen sorto, klaanien sorto, diktatuurin vainoharhaisuus 

Vainon taso: erittäin vakava 

Väkiluku: 2,8 miljoonaa 

Kristittyjen määrä: 372 000 (13,1 %)

Pääuskonto: islam

Hallitusmuoto: absoluuttinen monarkia

Johtaja: emiiri Tamim bin Hamad al-Thani

Miksi Qatarissa vainotaan kristittyjä?

Muslimien käännyttäminen on Qatarissa jyrkästi kiellettyä, ja siitä voi seurata tuomio ja maasta karkottaminen. Laki ei myöskään tunnusta islamin hylkäämistä.

Mikä Qatarissa on muuttunut edellisestä vuodesta?

Qatarin seitsemän pisteen kasvu johtuu suurelta osin väkivallan pisteiden kasvusta 1,5:stä 7,2:een. Väkivalta kasvoi, kun suurin osa kotiseurakunnista sulkeutui. Koska sallitulla uskonnollisella alueella ei ole ollut tarpeeksi tilaa suurelle (ulkomailta tulleelle) kristitylle yhteisölle, Qatarin hallitus on epävirallisesti sallinut kristittyjen tapaamiset tietyissä kodeissa. COVID-19-rajoitusten lievennyttyä yksikään näistä epävirallisista seurakunnista ei ole saanut aloittaa toimintaansa, vaan ainoastaan virallisella alueella sijaitsevat seurakunnat ovat saaneet avata ovensa (maan moskeijoiden ja ostoskeskusten lisäksi).

Millaista Qatarissa on elää kristittynä?

Qatarin kristityt ovat pääasiassa ulkomailta maahan muuttaneita siirtotyöläisiä. Heille kristittynä eläminen on paljon vapaampaa kuin qatarilaisille, vaikka heitäkin saatetaan painostaa. Hallitus valvoo myös vierasmaalaisten kirkkojen toimintaa ja on rajoittanut sen tietyille alueille.

Toinen, pieni kristittyjen joukko koostuu kantaväestöön kuuluvista kristityistä. Yhteiskunta ja perheet painostavat heitä äärimmäisen paljon. Valtio ei virallisesti tunnusta islamista luopumista, minkä seurauksena kääntyminen toiseen uskoon voi aiheuttaa juridisia ongelmia, aseman menetyksiä, lasten huostaanottoa ja omaisuuden menettämistä.

Sekä qatarilaiset että ulkomailta muuttaneet kristityt kohtaavat syrjintää ja häirintää ja joutuvat poliisin valvonnan alaisiksi uskonsa tähden.

Millaista Qatarissa on elää miehenä?

Miespuoliset kristityt eivät välty perheidensä painostukselta. Kun heidän kääntymyksensä tulee julki, suku voi uhkailla vievänsä miehen vaimon ja lapset pois ja korvaavansa heidät toisella perheellä. Qatarilaiset kristityt miehet ovat usein hengellisesti yksinäisiä, ja heidän on vaikeaa löytää kristittyjen yhteyttä. Rankemmissa tapauksissa miehet saattavat saada fyysisiä ja henkisiä traumoja uskonsa tähden tai heidät voidaan karkottaa kotoaan.

Millaista Qatarissa on elää naisena?

Naisten pitää yleensä salata kristillinen uskonsa. Jos kristityksi kääntyminen tulee ilmi, perhe ja yhteisö voivat eristää heidät. Perheillä on oikeus rajoittaa heidän matkustamistaan. Joissain perheissä heidät pidetään lukittuina sisällä, heiltä kielletään taloudellinen tuki ja heitä estetään pääsemästä internetiin, puhelimelle tai kirjojen pariin.

Jotkut naiset on karkotettu kotoa, ja he joutuvat elämään yksin yhteiskunnassa, joka on vihamielinen yksin asuville naisille. Kristityt ovat myös fyysisen väkivallan tai pahimmassa tapauksessa kunniamurhan vaarassa. Siksi kristityksi kääntyneillä on tapana vaieta uskostaan. Lisäksi muslimitaustaiset naiset eivät voi lain mukaan mennä naimisiin muiden kuin muslimimiesten kanssa.

Miten Open Doors auttaa Qatarin kristittyjä?

Open Doors kutsuu ihmisiä rukoukseen Qatarissa asuvien kristittyjen puolesta.

Tapaa Samuel

Samuel (nimi muutettu) on siirtotyöläiskristittyjen pastori Qatarissa.

“Tässä muslimimaassa avointa evankeliointia rajoitetaan. Kukaan ei kuitenkaan voi estää meitä kertomasta siitä työkavereillemme. Voimme todistaa arkisen elämämme kautta. Joka päivä Jumala antaa meille mahdollisuuksia välittää Hänen rakkauttaan toisille.”

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Qatarin valtionuskonto on konservatiivinen islam. Muut kuin muslimit (eli kristityt) voivat harjoittaa uskoaan vain siihen tarkoitetuissa paikoissa tai yksityisissä taloissa. Lähetystyö maassa on laitonta, ja siitä voi saada jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Kristittyjä pakotetaan noudattamaan heimojen islamiin sekoittuneita sääntöjä ja arvoja. Tämä vaikuttaa erityisesti kristityiksi kääntyneisiin.

Qatar on kuningaskunta, jonka hallitsijalla on täysi itsevaltius. Hallinto on luonut hyvinvointivaltion, joka tarjoaa paljon taloudellisia etuja Qatarin kansalaisille. Vastineeksi hallitus odottaa kuuliaisuutta, eikä salli minkäänlaista vastustusta. Vaikka ulkomaalaiset kristityt ovat suhteellisen vapaita harjoittamaan uskoaan, hallinto vahtii heidän kaikkia toimiaan.

Vainojen ilmeneminen

Kristityt kokevat vainoa yhteiskunnan kaikilla tasoilla: maan hallinto, paikallinen yhteisö ja jopa kristityn oma perhe voi olla vaarallinen – erityisesti niille, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon islamista. Muita uskontoja kuin islamia ei nähdä hyväksyttävänä uskontona.

Sharia-laki rajoittaa laajasti henkilökohtaista elämää, perheen elämää ja yhteisön elämää koskevia asioita. Qatarin yhteiskunta on sidottu perinteisiin islamilaisiin sääntöihin, ja tätä tukevat sekä tavalliset kansalaiset että hallinto.

Qatarissa on kaksi kristittyjen ryhmää, jotka ovat tiukasti erotettuja toisistaan. Ensimmäisenä ulkomaalaiset yhteisöt, jotka koostuvat kristityistä siirtotyöläisistä. He ovat suurin kristitty ryhmä. Hallinto antaa heidän viettää jumalanpalvelusta vain eräässä siihen tarkoitetussa paikassa pääkaupunki Dohan ulkopuolella.

Muslimien keskuudessa lähetystyön tekeminen on jyrkästi kiellettyä ja voi johtaa syytteisiin sekä karkotukseen. Monet näistä siirtotyöläisistä joutuvat elämään ja työskentelemään köyhissä olosuhteissa, eikä kristityksi tunnustautuminen helpota heidän tilannettaan. Huolimatta elinolosuhteistaan nämä kristilliset yhteisöt kasvavat.

Toinen kristittyjen ryhmä koostuu niistä, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon islamista. Sekä paikalliset että ulkomailta tulleet käännynnäiset kantavat vainojen raskasta taakkaa.

Monet paikalliset kristityt ovat löytäneet Jeesuksen maan ulkopuolella. Heitä painostaa luopumaan uskosta sekä perhe että paikallinen yhteisö. Siirtolaiset kristityiksi kääntyneet kohtaavat kovaa painetta, ja heidän kontrolloidaan vahvasti. Jopa heidän työnantajansa saattavat vainota heitä. Sekä paikalliset että muualta tulleet kristityksi kääntyneet ovat monenlaisessa vaarassa: syrjintä, häirintä, poliisin valvonta sekä omankädenoikeuteen tarttuvien ryhmien tekemä kaikenlainen pelottelu uhkaavat heitä. Kaiken lisäksi uskonnon vaihtaminen pois islamista ei ole virallisesti tunnustettua. Tämä todennäköisesti johtaa ongelmiin lain kanssa henkilötietoja sekä omistusasioita koskevissa tapauksissa.

Tästä huolimatta maassa ei lähes koskaan kerrota, että kristittyjä olisi tapettu, vangittu, tai vahingoitettu uskonsa takia.

Uutisia ja artikkeleita