Lasten voi olla erittäin vaikea omaksua vanhempiensa uskoa, kun he kasvavat islamilaisessa yhteiskunnassa. Rukoillaan vanhemmille järjestettävän raamattuopetuksen puolesta, jonka tarkoituksena on antaa heille valmiuksia kasvattaa lapsiaan Herran tahdon ja ohjauksen mukaisesti (Ef. 6:4).

Ef. 6:4 Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.