Selaa World Watch -listan maita

34. sijalla World Watch -listalla

Nepal

WWL 2021: Sijalla 34, pisteitä 66/100
WWL 2020: Sija 32
WWL 2019: Sija 32
WWL 2018: Sija 26

 

Alue: Aasia

Vainon pääsyyt: uskonnollinen nationalismi, etninen vihamielisyys

Vainon taso: erittäin vakava

Väkiluku: 29,9 miljoonaa

Kristittyjen määrä: 1,3 miljoonaa

Pääuskonto: hindulaisuus

Hallitusmuoto: liittotasavalta

Johtaja: pääministeri Khadga Prasad Sharma Oli

Miksi Nepalissa vainotaan kristittyjä?

Kristityksi kääntyneen hindun katsotaan Nepalissa hylänneen esivanhempiensa uskon. Siksi häneen kohdistuu kovempaa painetta kuin muihin kristittyihin. Etenkin protestanttisiin seurakuntiin liittyviä käännynnäisiä painostavat niin perhe, ystävät, lähiyhteisö kuin paikalliset viranomaisetkin. Katoliset tai ulkomaalaisten muodostamat seurakunnat kohtaavat ongelmia vähemmän.

Radikaalin hindulaisuuden edustajat käyttävät aika ajoin hyväkseen Nepalin poliittisesti epävakaata tilannetta hyökkäämällä kristittyjä vastaan. Yleensä heitä ei rangaista tästä.

Miksi Nepalin listasijoitus on muuttunut?

Nepal saa vuoden 2021 listassa 66 pistettä, kaksi pistettä enemmän kuin vuonna 2020. Kristittyjen asema on siis huonontunut.

Eniten painostusta aiheuttavat radikaalit hindut. Tilanne on vaikein yksityis- ja kirkollisessa elämässä sekä kansallisella tasolla. Radikaalien hindujen kristittyihin kohdistama väkivalta on lisääntynyt.

Kirkkoja on tuhottu ja kristittyjä pidätetty, ahdisteltu fyysisesti ja pakotettu lähtemään kodeistaan.

Millaista Nepalissa on elää kristittynä?

Nepalissa on raportoitu tapahtuneen hyökkäyksiä kirkkoihin sekä kristittyjen pahoinpitelyitä. Kristittyjä on myös pidätetty ja heille on langetettu vankeustuomioita. Jotkut kristityt ovat uhkailun vuoksi joutuneet pakenemaan kodeistaan ja kotikylistään.

Kansallisella tasolla kristittyjen elämää rajoitetaan myös lainsäädännön kautta.

Tositarina

Puolison kuolema, yksinäisyys ja köyhyys – Komalin selviytymistarina

Kristitty Komal jäi perheineen täysin yksin. Kukaan ei halunnut olla tekemisissä perheen kanssa, ja he menettivät myös perintöoikeutensa. Aviomiehen kuoltua sairauteen Komal joutui lapsineen äärimmäiseen taloudelliseen hätään. Päiväpalkat olivat pieniä, eikä Komalilla kristittynä ollut juurikaan työmahdollisuuksia.

Open Doorsin yhteistyökumppanit ottivat yhteyttä naiseen ja tukivat häntä pienen kaupan perustamisessa. Näin perhe kykeni nousemaan köyhyydestä. Vaikka Komalin ja hänen lastensa elämässä on edelleen haasteita, he jatkavat eteenpäin lujasti Jumalaan luottaen.

“Vaikka jouduin taistelemaan, uskoin Jumalan olevan kanssani ja vastaavan edelleen rukouksiini”, Komal kertoo. Silloinkin, kun häntä halveksuttiin, eivätkä sukulaiset pitäneet mitään yhteyttä, Komal tunsin Jumalan läsnäolon elämässään. “Kykenin voittamaan vaikeuteni nimenomaan Hänen voimansa avulla.”

Komalin perustettua pienen kauppansa perheen elämä on ollut hyvää. “Minun ei tarvitse kerjätä ruokaa, vaan pärjään omillani. Sydämeni iloitsee ja rakastan Jumalaa enemmän kuin ennen. Kasvan jatkuvasti Kristuksessa”, Komal iloitsee kiittäen kaikkia niitä, jotka ovat häntä tukeneet. “Jumala ei koskaan hylännyt minua. Kulkiessani kuoleman varjon laaksossa Hän oli kanssani.”

Miten Open Doors auttaa Nepalin kristittyjä?

  • Turvallisuussyistä emme voi mainita paikallistason yhteistyökumppaneidemme nimiä, emmekä kertoa enempää Nepalissa toimivista vapaaehtoisista. Voimme kuitenkin luetella, mitä Nepalissa teemme:
  • Jaamme vainotuille kristityille Raamattuja, lastenraamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta sekä materiaalia pyhäkouluihin.
  • Koulutamme kristittyjä muun muassa varautumaan vainoihin ja selviytymään niistä. Järjestämme koulutuksia pastoreille, muille kirkon työntekijöille, perheille, naisille, nuorille ja lapsille.
  • Teemme työtä kristittyjen sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantamiseksi. Annamme lukutaito-opetusta, autamme lapsia ja nuoria etenemään seuraavalle kouluasteelle, ja koulutamme aikuisia ammattiin. Toimitamme myös välitöntä hätäapua vainotuille kristityille.
  • Tarjoamme oikeudellista apua. Neuvomme ja opetamme kristittyjä tuntemaan oikeutensa ja annamme hätätilanteissa välitöntä oikeusapua vainon kohteeksi joutuneille.
  • Toteutamme Nepalissa myös muita erityisprojekteja.

 

closer
Lisätietoa

Vainoavat tahot

Nepalissa radikaalit hindut vainoavat kristittyjä monin tavoin. Paikalliset ja kansallisen tason viranomaiset säätävät lakeja ja muita rajoituksia, paikalliset hindupapit ja radikaalit hinduliikkeet tekevät iskuja kristittyjä vastaan, ja monet kyläyhteisöt suhtautuvat kristittyihin vihamielisesti.

Vainojen ilmeneminen

Kaikki Nepalin kristityt yhteisöt kokevat eriasteista vainoa. Vähiten ongelmia on katolisella kirkolla ja kirkoilla, joissa kokoontuu ulkomaalaisia. Suurin paine kohdistuu hindulaisuudesta kääntyneisiin, joita pidetään esi-isien uskon pettäjinä. Heitä ja protestantteja painostetaan erityisesti perheen, ystävien, yhteisön ja paikallisviranomaisten taholta. Ajoittain äärihindut käyttävät hyväkseen poliittista epävakautta ja tekevät iskuja kristittyjä vastaan. Heitä ei yleensä rangaista.

Myös lainsäädäntö vaikeuttaa tilannetta. Vuoden 2015 perustuslaki julisti Nepalin maalliseksi valtioksi, mutta määrittelee samalla, että kääntyminen mihinkään muuhun uskontoon kuin hindulaisuuteen ei ole sallittua, vaan rangaistava teko.

Selaa World Watch -listan maita

Uutisia ja artikkeleita