Suljetaan rukoukseen Nepalin kristityt naiset, jotka ovat oman perheen jatkuvan vainon kohteena. Heitä lyödään, uhkaillaan, estetään menemästä kirkkoon, syrjitään ja eristetään. Pyydetään, että Jumala vahvistaa heidän uskoaan ja käyttää heitä kertomaan perheilleen Jeesuksen pelastavasta armosta.

Hepr. 10:35-36 Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut.