Uutiset
21.03.2018

Malesian korkein oikeus kieltää neljältä oikeuden rekisteröityä kristityksi

Malesian korkein oikeus hylkäsi 27. helmikuuta vetoomuksen, jolla neljä henkilöä anoi muodollista rekisteröintiä kristityiksi.

Malesian korkeimman oikeuden viisi tuomaria päätti, että islamista luopumiseen tarvitaan islamilaisen sharia-tuomioistuimen päätös.
Oikeuden presidentti Tan Sri Zulkefli Ahmad Makinudin ilmoitti päätöksen olevan yksimielinen. Hän lisäsi, että vaikka sharia-laissa ei ole säädöksiä islamista pois kääntymisestä, oikeudella on kuitenkin päätösvalta uskosta luopumiseen liittyvissä asioissa.

Kuchingin katolisen arkkipiispan Simon Peter Pohin ympärille oikeustalon ulkopuolelle keräääntynyt väkijoukko otti päätöksen vastaan riehakkaasti huutojen ”Allahu akbar” (Allah on suurempi) säestämänä. Turvamiehet saattoivat Pohin autoonsa hyökkäysten pelossa.

Kolme vetoomuksen allekirjoittajaa oli aiemmin kääntynyt kristinuskosta islamiin avioituessaan malaiji-muslimien kanssa, mutta he halusivat nyt palata kristityiksi. Neljäs allekirjoittaja on vuonna 2009 kristityksi kääntynyt ja kastettu entinen malaiji-muslimi. Kuchingissa, Sarawakin osavaltion pääkaupungissa, kokoontuva korkein oikeus kuuli 27. helmikuuta neljän hakijan yhteisen vetoomuksen, jolla he anoivat kääntymisensä virallistamista. Seuraavana päivänä tuomarit antoivat päätöksensä.

Hakijoiden lakimies Baru Bian, osaksi kristittyjen Malesian alkuperäiskansojen oikeuksia ajava oppositiopoliitikko, oli toivonut, että tuomarit perustaisivat tuomionsa maan siiviilioikeuslakeihin. Hän sanoi valtion esittäneen perusteluna, että Sarawakin sharia-oikeuden päätös 2001 ”liittyi islaminuskoon kääntymiseen”. Koska sharia ei sisällä säädöksiä islamista luopumisesta, hänen mielestään asia olisi pitänyt käsitellä siviilioikeudessa.

Kolme hakijaa, Mohamed Syafiq Abdullah, joka on ottanut nimekseen Tiong Choo Ting, Jenny Peter, aiemmalta nimeltään Nur Muzdahalifah Abdullah, ja Salina Jau Abdullah olivat kääntyneet muslimeiksi avioituakseen muslimien kanssa. Vuonna 2006 Jenny Peter erosi muslimimiehestään ja kääntyi takaisin kristityksi. Salina Jaun muslimimies otti hänestä eron 1992, ja hänkin kääntyi takaisin kristityksi. Tiong Choo Ting alkoi elää kristittynä, kun hänen muslimivaimonsa kuoli vuonna 2007. Kaikki kolme anoivat korkeimmalta oikeudelta nimensä ja uskontonsa muuttamista kansallisissa henkilöllisyyskorteissaan.

Neljäs hakija, Syarifah Nooraffyza Wan Hosen, on muslimiksi kasvatettu malaiji. Hän ilmoitti, ettei enää harjoita islamia vaan otti kasteen 2009. Hän haluaa henkilöllisyyskorttiinsa nykyisen uskontonsa ja uuden nimensä Vanessa Elizabeth.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan kaikkien neljän piti osallistua neuvontaan muslimiuskosta luopumisen vuoksi. He kuitenkin pitävät kiinni halustaan luopua islamista ja ovat allekirjoittaneet tämän mukaiset julistukset. Virallisissa dokumenteissa kaikkia neljää pidetään edelleen muslimeina.

Oikeutta on sanottu kyvyttömäksi ymmärtää valtuutensa yksilön uskonnon valinnassa. Eräs kristitty ihmisoikeustaistelija sanoo: ”Perustuslaillinen oikeus ja siviilioikeuteen kuuluva asia, uskonnonvapaus, on alistettu islamilaisen lain alle.” Pettymys korkeimman oikeuden päätökseen on ilmaistu myös sosiaalisessa mediassa. Sharia-oikeuden päätökselle on jopa annettu lempinimi ”Hotelli Kalifornia” muistona 1970-luvun The Eagles-iskelmän hotellista, johon voi kirjautua sisään mutta uloskirjautuminen on mahdotonta.

Islamin katsotaan olevan olennainen osa Malesian malaji-enemmistön identiteettiä. Sharia-lain mukaan islamin hylkääminen on rikos, vaikka liberaalit muslimiteologit sanovatkin, että kääntymys on yksilön oma asia. Monet maan merkittävistä buddhalaisista, hindulaisista ja kristillisistä ryhmistä ovat muita kuin malaijeja.

Viime vuosikymmeninä islamistit ovat entistä äänekkäämmin vaatineet Malesian hallinnon islamilaistamista, ja analyytikot sanovat, että entistä konservatiivisempi islamin tulkinta on syynä hyökkäyksiin kirkkoja ja niiden johtajia vastaan. Samaan aikaan siviilioikeudet ovat luovuttaneet islamilaisten asioiden käsittelemisen sharia-oikeuksille ja ajoittain päättäneet, että näillä kahdella oikeusjärjestelmällä ei ole mitään tekemistä keskenään. Tämä on jättänyt ihmiset, jotka haluavat luopua islamista, kahden lakijärjestelmän väliinputoajiksi.

Malesian perustuslain mukaan valtio on sekulaari, mutta islam on maan valtauskonto. Islamistit kuitenkin hylkäävät tämän näkemyksen väittäen, että kolonialismin aikainen perustuslaki ei enää ole pätevä, ja vaativat islamilaiselle laille valta-asemaa.

Lähde: World Watch Monitor