Malesian Hostel-ohjelmassa kristityt opiskelijat saavat raamattuopetusta, joka ohjaa heitä selviämään arkielämän haasteista ja tukee heidän kristillistä identiteettiään seminaarien, keskustelujen ja mentoroinnin avulla. Rukoillaan, että ohjelma tavoittaa paljon uusia malesialaisnuoria.

Fil. 4:9 Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.