Muistetaan edelleen kadonneita Raymond Kohia, Amri Che Matia sekä Joshua ja Ruth Hilmya sekä heidän omaisiaan. Saakoon Jumalan läsnäolo ja rauha koskettaa heitä. Rukoillaan tilanteeseen perehtyneen tiimin puolesta, joka väsymättä pyrkii löytämään vastauksia.

Fil. 4:7 Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.