Qatar

18

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Muslimien käännyttäminen on Qatarissa jyrkästi kiellettyä, ja siitä voi seurata tuomio ja maasta karkottaminen. Laki ei myöskään tunnusta islamin hylkäämistä.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Qatarin seitsemän pisteen kasvu johtuu suurelta osin väkivallan pisteiden kasvusta 1,5:stä 7,2:een. Väkivalta kasvoi, kun suurin osa kotiseurakunnista sulkeutui. Koska sallitulla uskonnollisella alueella ei ole ollut tarpeeksi tilaa suurelle (ulkomailta tulleelle) kristitylle yhteisölle, Qatarin hallitus on epävirallisesti sallinut kristittyjen tapaamiset tietyissä kodeissa. COVID-19-rajoitusten lievennyttyä yksikään näistä epävirallisista seurakunnista ei ole saanut aloittaa toimintaansa, vaan ainoastaan virallisella alueella sijaitsevat seurakunnat ovat saaneet avata ovensa (maan moskeijoiden ja ostoskeskusten lisäksi).

Millaista maassa on elää kristittynä?

Qatarin kristityt ovat pääasiassa ulkomailta maahan muuttaneita siirtotyöläisiä. Heille kristittynä eläminen on paljon vapaampaa kuin qatarilaisille, vaikka heitäkin saatetaan painostaa. Hallitus valvoo myös vierasmaalaisten kirkkojen toimintaa ja on rajoittanut sen tietyille alueille.

Toinen, pieni kristittyjen joukko koostuu kantaväestöön kuuluvista kristityistä. Yhteiskunta ja perheet painostavat heitä äärimmäisen paljon. Valtio ei virallisesti tunnusta islamista luopumista, minkä seurauksena kääntyminen toiseen uskoon voi aiheuttaa juridisia ongelmia, aseman menetyksiä, lasten huostaanottoa ja omaisuuden menettämistä. Sekä qatarilaiset että ulkomailta muuttaneet kristityt kohtaavat syrjintää ja häirintää ja joutuvat poliisin valvonnan alaisiksi uskonsa tähden.

Millaista maassa on elää miehenä?

Miespuoliset kristityt eivät välty perheidensä painostukselta. Kun heidän kääntymyksensä tulee julki, suku voi uhkailla vievänsä miehen vaimon ja lapset pois ja korvaavansa heidät toisella perheellä. Qatarilaiset kristityt miehet ovat usein hengellisesti yksinäisiä, ja heidän on vaikeaa löytää kristittyjen yhteyttä. Rankemmissa tapauksissa miehet saattavat saada fyysisiä ja henkisiä traumoja uskonsa tähden tai heidät voidaan karkottaa kotoaan.

Millaista maassa on elää naisena?

Naisten pitää yleensä salata kristillinen uskonsa. Jos kristityksi kääntyminen tulee ilmi, perhe ja yhteisö voivat eristää heidät. Perheillä on oikeus rajoittaa heidän matkustamistaan. Joissain perheissä heidät pidetään lukittuina sisällä, heiltä kielletään taloudellinen tuki ja heitä estetään pääsemästä internetiin, puhelimelle tai kirjojen pariin.

Jotkut naiset on karkotettu kotoa, ja he joutuvat elämään yksin yhteiskunnassa, joka on vihamielinen yksin asuville naisille. Kristityt ovat myös fyysisen väkivallan tai pahimmassa tapauksessa kunniamurhan vaarassa. Siksi kristityksi kääntyneillä on tapana vaieta uskostaan. Lisäksi muslimitaustaiset naiset eivät voi lain mukaan mennä naimisiin muiden kuin muslimimiesten kanssa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors kutsuu ihmisiä rukoukseen Qatarissa asuvien kristittyjen puolesta.

Rukoile:

Rukoillaan Qatarin siirtotyöläiskristittyjen puolesta, että he säästyisivät brutaalilta ja loukkaavalta kohtelulta, jota niin moni työläinen kohtaa. Pyydetään Jumalaa suojelemaan ja varjelemaan kansaansa.

Kristityiksi kääntyneet qatarilaiset joutuvat salaamaan uskonsa vainojen pelossa. Rukoillaan, että nämä kristityt muistaisivat, etteivät ole yksin ja että Jumalalla on kaikki langat käsissään.

Rukoillaan Qatarin monarkian puolesta. Pyydetään, että Jumala pehmittäisi emiirin ja hallituksen jäsenten sydämiä ja että he avaisivat sydämensä Jeesukselle.

Kaikkivaltias Jumala, kiitämme Sinua läsnäolostasi omiesi keskuudessa Qatarissa. Pyydämme Sinua siunaamaan, vahvistamaan ja lohduttamaan heitä koetuksen aikoina ja niissä tilanteissa, jotka tuntuvat toivottomilta ja mahdottomilta. Suojele veljiämme ja sisariamme ja kasvata kirkkoasi Qatarissa. Kiitos armostasi ja rakkaudestasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.