Nepal

53

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Suurin osa kristittyjen Nepalissa kohtaamasta vainosta liittyy äärihindulaisiin ryhmiin. Ryhmät haluavat muuttaa Nepalin takaisin hinduvaltioksi. Toimijoilla on läheiset yhteydet naapurimaa Intian Hindutva-ryhmiin.

Vaino ei aiemmin ole ollut hallituksen johtamaa. Vuonna 2015 maassa otettiin kuitenkin käyttöön uusi perustuslaki ja vuonna 2017 uskonnon vaihtamisen kieltävä laki. Tämä rajoittaa uskonnonvapautta. Nepalissa suurin osa kristityistä on kääntynyt hindulaisuudesta.

Äärihindulaisesta perheestä tai yhteisöstä lähtöisin olevan yksittäisen kristityn on erittäin vaikea harjoittaa uskoaan. Jos uusi usko paljastuu, henkilö joutuu todennäköisesti kohtaamaan painostusta, väkivaltaa ja karkotuksen kotoaan. Hänet myös tehdään perinnöttömäksi.

Nepalin hallinto ei ole vahvan diktatorinen. Valtion virkamiehet ovat kuitenkin muuttumassa yhä ankarammiksi, etenkin paikallistasolla.

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Nepal ei ole enää virallisesti hinduvaltio. Silti kristittyjä vainoavat Nepalissa eniten radikaalit hinduryhmät, jotka haluavat palauttaa hinduismin valta-aseman maassa.

Monet Nepalin kristityt ovat hinduismista kääntyneitä, ja he kokevat merkittävää painostusta perheittensä ja yhteisöjensä taholta. Jos perhe huomaa jonkun jäsenistään olevan kristitty, hänet saatetaan karkottaa kotoaan tai häntä vastaan voidaan jopa hyökätä väkivaltaisesti. Uskonnonvapautta rajoittavat myös kääntymisen kieltävät lait ja kirkkojen tuhoaminen tai pakotettu sulkeminen.

Kirkkoja, joissa ulkomaalaiset kokoontuvat, kohdellaan suvaitsevammin. Silti joidenkin protestanttikirkkojen jäsenet kokevat merkittävää vainoa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Nepal on edelleen täynnä Kristuksen seuraajiin kohdistuvaa vainoa. Nepalin sijoituksen laskeminen WWL-listauksessa ei anna oikeaa kuvaa maan vainopisteistä, jotka pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Vaikka väkivalta on vähentynyt, painostus on lisääntynyt lähes kaikilla elämän alueilla. Se osoittaa jokapäiväisen elämän olevan edelleen vaikeaa kristityille, erityisesti hinduismista kääntyneille. Vaikka hyviäkin uutisia on - esimerkiksi hallitus salli muutamien kristillisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osallistua Covid-19-avustuksiin – Nepalin uskovien tilanne on edelleen vaikea.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Nepalissa ei ole sellaisia alueita, joihin kristittyihin kohdistuisi erityisen paljon vainoa, mutta kristittyjen kokema painostus on maaseudulla suurempaa kuin kaupungeissa.

Millaista maassa on elää miehenä?

Hiljattain kristityiksi kääntyneet miehet ja pojat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa: perhe ja yhteisö vainoavat heitä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. He saavat tuntea olevansa sosiaalisia hylkiöitä. Usein lähimmät perheenjäsenet epäävät heiltä perintäoikeuden ja paikallishallinnon hallintovirkamiehet laillisen oikeuden syntymätodistukseen ja kansalaisuuteen.

Lisäksi tunnettuja käännynnäisiä häiritään julkisilla paikoilla kuten ruokakaupoissa ja työpaikoilla. Miehiä ja poikia on myös syytetty väärin perustein, mikä on toisinaan johtanut vankeustuomioon.

Millaista maassa on elää naisena?

Koska Nepal on historialtaan hinduvaltio ja yhteiskunnaltaan patriarkaalinen maa, naisilla ja lapsilla on vähemmän mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan kuin miehillä. Ehkä vaikeinta on kristityiksi kääntyneiden jatkuva häirintä.

Kristityt naispuoliset käännynnäiset voidaan sulkea lähimpien perhesuhteiden ulkopuolelle. Sitten heiltä riistetään perustarpeet, koulutustuki, perheen omaisuus ja perustavat lailliset oikeudet kuten kansalaisuus. Fyysinen väkivalta alkaa vaiheittain tämän emotionaalisen ja henkisen painostuksen jälkeen.

Jos kristityksi kääntyneen naisen aviomies ei ole kristitty eikä tue vaimonsa uskoa, hän voi erota vaimostaan. On epätodennäköistä, että nainen tietää omat ja lastensa lailliset oikeudet tässä tilanteessa.

Rukoile:

Monet hindulaisuudesta kääntyneet Nepalin kristityt joutuvat perheittensä hylkäämiksi löydettyään Jeesuksen. Rukoile, että nämä kristityt tulisivat tietoisiksi maailmanlaajasta perheestään Kristuksessa ja voisivat kokea, että kristityt ympäri maailmaa rukoilevat heidän kanssaan.

Rukoile Nepalin hallituksen puolesta. Poliittinen epävakaus tekee kristittyjen elämästä epävarmaa, ja hiljattain laaditut käännytyksen vastaiset lait tekevät Jeesuksen seuraamisen entistä vaikeammaksi. Rukoile, että Jumala koskettaisi Nepalin johtajien sydämiä niin, että he sallisivat uskonnonvapauden kukoistaa.

Open Doorsin työ Nepalin paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta auttaa todella monia ihmisiä. Rukoile, että Jumala siunaisi nämä palvelustehtävät ja varustaisi kristityt kykeneviksi kaikkeen hyvään (2. Tim. 3:17), kun he elävät uskoaan todeksi Nepalissa.

Herra Jumala, kannamme rukouksin eteesi kansasi Nepalissa. Lohduta heitä ja anna heille voimaa, kun he joutuvat kestämään päivittäistä painostusta ja syrjintää. Rohkaise heitä ja auta heitä ymmärtämään, että olet lähellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.