Kongon demokraattinen tasavalta

40

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Vaino näkyy useimmiten väkivaltaisina hyökkäyksinä, vaikka hyvin suuri osa väestöstä on kristittyjä. Ääri-islamistinen Liittoutuneet kansanvaltaiset voimat -ryhmä (ADF) vainoaa kristittyjä ja tekee maan itäosissa iskuja heitä ja kirkkorakennuksia vastaan. Eräällä alueella 24 evankelikaalisesta kirkosta on jäljellä enää neljä.

Vaikka vaino on melko vähäistä muilla elämänalueilla, KDT on World Watch -raportin listalla väkivallan erityisen suuren määrän takia.

Islamista tai perinteisistä uskonnoista kristityiksi kääntyneitä voidaan painostaa osallistumaan ei-kristillisiin rituaaleihin. Korruptiota vastustavat kristilliset johtajat voivat joutua vaikeuksiin maan hallituksen kanssa.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Ääri-islamistisen Liittoutuneet kansanvaltaiset voimat -ryhmän (ADF) laajenevan vaikutuksen vuoksi painostus elämän eri osa-alueilla on lisääntynyt. Jihadistien hyökkäykset ovat aiheuttaneet suurta kärsimystä yhteiskunnassa laajemminkin. Aseistetut ryhmät valvovat myös kristillisten seurakuntajohtajien saarnojen sisältöä.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Kristittyjä vainoavat islamistiset militantit, jotka ovat erityisen aktiivisia maan itäalueella.

Millaista maassa on elää miehenä?

Kongolaiset miehet kokevat vainoa sen äärimmäisissä muodoissa: siihen kuuluu silpomista, sieppauksia, pakkovärväyksiä aseistautuneisiin ryhmiin, pakkotyötä, seksuaalista pahoinpitelyä ja raakaa tappamista. Mahdollisuus saada oikeutta on olematon. Päästääkseen vapaaksi miehet voivat joutua maksamaan sieppaajille suuria lunnaita, jotka tekevät jo ennestään köyhien perheiden tilanteen äärimmäisen vaikeaksi.

Kristityt miehet kohtaavat raporttien mukaan syrjintää työpaikoilla, eikä heille joissakin tapauksissa anneta työtä. Kristittyjen miesten joutuminen vainon kohteeksi tekee perheiden ja seurakuntien aseman heikommaksi. Myös seurakuntien johtajia vainotaan, etenkin jos he ovat julkisesti tuominneet väkivallan.

Millaista maassa on elää naisena?

Kongon demokraattisessa tasavallassa asuvat kristityt naiset voivat joutua kokemaan raiskauksia, seksuaalista kidutusta ja pakkotyötä. Niihin syyllistyy erityisesti ääri-islamistinen Liittoutuneet kansanvaltaiset voimat -ryhmä (ADF) ja ne ovat tavallisimpia maan koillisosassa.

Monet kristityt naiset ja tytöt – erityisesti ne jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon – ovat raporttien mukaan joutuneet kidnapatuiksi ja pakkoavioliittoon. Ääriryhmät sieppaavat naisia ja tyttöjä myös seksiorjikseen. Toiset ryhmät käyttävät vähemmän väkivaltaisia tapoja houkutellakseen ja taivuttaakseen nuoria kristittyjä tyttöjä kääntymään islaminuskoon.

Seksuaalisen väkivallan aiheuttaman häpeän takia perheet ja yhteisöt saattavat eristää ja hylätä hyökkäyksen kohteeksi joutuneet naiset ja tytöt. Raiskauksen uskotaan aiheuttavan sekä ruumiin että mielen saastumisen, mikä saa jotkut miehet hylkäämään vaimonsa.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doors toimii paikallisten kumppaneiden kautta tukeakseen Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjä. Heille järjestetään valmennusta vainosta selviämiseen ja opetuslapseuteen, toimeentuloprojekteja ja trauma-apua.

Rukoile:

Rukoile, että maan hallitus hakisi todellisia ja kestäviä ratkaisuja kasvavaan turvallisuuskriisiin Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Pyydä, että pastorit maan itäosassa saisivat rohkeutta pysyä paikoillaan, viisautta valmistaa seurakuntaansa vainoon ja myötätuntoa auttaa ihmisiä, jotka ovat traumatisoituneet ja joutuneet jättämään kotiseutunsa.

Rukoile, että Jumala vahvistaisi kirkkoa Open Doorsin kumppaneiden järjestämän valmennuksen ja trauma-avun kautta.

Taivaallinen Isä, itkemme kauheaa väkivaltaa kohtaavien kristittyjen veljiemme ja sisartemme kanssa. Varusta seurakuntien johtajia iskualueilla, kun he lohduttavat surevia, auttavat traumatisoituja ja paenneita ihmisiä sekä valmistavat seurakuntia uhkaavaan vainoon. Pyydämme, että toisit kestävän rauhan tähän kärsivään maahan. Jeesuksen nimessä. Aamen.