Kolumbia

22

Miksi maassa vainotaan kristittyjä?

Maaseudulla Kolumbian kristityt ovat rikollisryhmien ja oman alkuperäisyhteisönsä vainon kohteina.

Aseistautuneet sissiryhmät ja jengit hallitsevat edelleen suurta osaa maasta ja taistelevat alueistaan. Niiden harjoittama vaino lisääntyi koko vuoden ajan, mikä johtui ryhmien poliittisista intresseistä presidentinvaalien aikana. Ryhmät katsovat kirkon uhkaavan valtaansa ja vakauttaan erityisesti silloin, kun jengiläisistä tulee kristittyjä tai kun seurakuntien johtajat vastustavat väkivaltaa ja korruptiota. Tämän takia seurakunnanjohtajia uhkaillaan, ahdistellaan ja jopa murhataan ja heidän liikkumisvapauttaan rajoitetaan laittomasti.

Jengijohtajat ottavat kohteikseen kristittyjen perheiden lapsia, joita he yrittävät värvätä tai siepata heikentääkseen kirkkoa ja pakottaakseen perheet pakenemaan. Mukaan värvätyt nuoret kristityt pakotetaan osallistumaan valvontaan, kiristykseen, ihmiskauppaan, hyväksikäyttöön ja murhiin. Muussa tapauksessa seurauksena on jengin elinikäinen tappotuomio. Tyttöjä uhkaa seksuaalinen hyväksikäyttö.

Kolumbian alkuperäisasukkaiden yhteisöt suhtautuvat lähetystyöhön erittäin kielteisesti. Kristityksi kääntynyt alkuperäisasukas saatetaan esimerkiksi vangita tai pahoinpidellä, häneltä voidaan evätä perusoikeudet, ja hänet voidaan karkottaa pois esi-isiensä mailta.
Ideologisten painostusryhmien lietsoma sosiaalinen suvaitsemattomuus kristinuskon julkisia ilmenemismuotoja vastaan voimistuu. Se aiheuttaa itsesensuuria tilanteissa, joissa kristityt tuovat esiin uskontoonsa perustuvia käsityksiään elämän puolustamisesta, perheestä, avioliitosta ja uskonnonvapaudesta.

Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta?

Kolumbia on noussut WWL-raportissa kahdeksan sijaa ylemmäksi, mikä johtuu pääasiassa väkivallan ja murhien lisääntymisestä. Myös rikollisryhmien painostus kristittyjä kohtaan on kasvanut. Yleinen suvaitsemattomuus uskontoa kohtaan on Kolumbian yhteiskunnassa lisääntynyt.

Millaista maassa on elää kristittynä?

Vaino kohdistuu ensinnäkin aseellisten rikollisryhmien valvonta-alueilla asuviin kristittyihin, erityisesti seurakunnanjohtajiin (väkivallan uhka) ja nuoriin kristittyihin (värväyksen tai pahoinpitelyn uhka), toiseksi kristityiksi kääntyneisiin alkuperäisasukkaisiin ja niihin, joilla on afrokolumbialainen tausta, ja kolmanneksi kaupunkialueiden kristittyihin siellä, missä sekulaarit näkemykset ovat yleistymässä.

Millaista maassa on elää miehenä?

Maaseudulla miehiä saatetaan kiristää antamaan rahaa paikallisille aseellisille ryhmille. Seurakuntien johtajia uhkaillaan, kiristetään, pahoinpidellään tai jopa tapetaan.

Aseellisten ryhmien hallitsemilla alueilla miesten ja poikien on hyvin vaikea välttää aivopesua tai pakkovärväystä. Nuoria kristittyjä miehiä pidetään usein helppoina kohteina, ja heidän värväämisensä on sissiryhmille keino heikentää kirkkoa ja hajottaa kristittyjen perheitä. Värvätyt pojat ja nuoret miehet pakotetaan osallistumaan rikolliseen ja väkivaltaiseen toimintaan. Osa saattaa joutua raiskatuiksi. Jos vastustaa tai lähtee, joutuu pelkäämään koko loppuelämänsä itsensä ja perheensä puolesta.

Kauheuksia kokeneille miehille ei ole tarjolla riittävästi traumaterapiaa eikä psyykkistä apua.

Millaista maassa on elää naisena?

Alkuperäisasukkaisiin kuuluvat kristityt naiset saatetaan luvata puolisoiksi ei-kristityille miehille uskon tukahduttamiseksi. Naimisissa oleva nainen voi joutua miehen hylkäämäksi, eroon lapsistaan ja yhteisön uhkailun ja karttamisen kohteeksi. Hän saattaa joutua lähtemään yhteisöstään, jolloin hän on vaarassa joutua ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhriksi.

Maaseudulla toimivat aseistetut ryhmät käyttävät seksuaalista väkivaltaa sodan ja terrorin välineenä. Ne pitävät kirkkoja ja kristittyjä valtansa uhkana. Aseellisten ryhmien tai jengien hallitsemilla alueilla tyttöjä myös aivopestään ja pakkovärvätään. Rikollisjohtajat valitsevat tiettyjä tyttöjä yrittäen vietellä heidät. Kohteina ovat usein juuri kristittyjen perheiden tyttäret kirkkojen työn horjuttamiseksi. Jos tyttö vastustaa, perhe voi saada tappouhkauksia, kunnes johtaja saa tahtonsa läpi. Aseellisten ryhmien käsiin joutuminen voi merkitä sieppausta, raiskausta, ihmiskauppaa tai pakkoprostituutiota.

Rikollisryhmien käsiin joutuneita tyttöjä painostetaan käyttämään ehkäisyvälineitä tai tekemään abortteja oman tahtonsa vastaisesti.

Miten Open Doors auttaa suoraan tai yhteistyökumppaniensa kautta maassa?

Open Doorsin työkaluina Kolumbian vainotun kirkon vahvistamisessa ovat Raamattujen jakaminen, koulutus ja traumaterapia, yhteisönkehitysprojektit, hätäapu sekä lasten opetus ja turvakodit.

Rukoile:

Rukoile Jumalan voimaa ja kestävyyttä pastoreille, joita rikollisryhmät ahdistelevat jatkuvasti.

Rukoile siunausta Open Doorsin yhteistyökumppaneiden työhön kirkon varustamiseksi ja nuorten suojaamiseksi.

Rukoile, että rikollistaustaiset tai alkuperäisasukkaita edustavat uudet kristityt olisivat rohkeassa uskossaan esimerkkinä toisille.

Isä Jumala, anna sinun rauhasi ja oikeudenmukaisuutesi vallita Kolumbiassa väkivallan ja rikollisuuden sijaan. Kiitos, että seuraajasi nousevat rohkeasti ympärillään riehuvaa väkivaltaa ja rikollisjengejä vastaan. Kiitämme myös niistä, jotka pysyvät uskollisina sinulle oman yhteisönsä torjunnasta huolimatta. Rukoilemme jokaiselle heistä voimaa, rohkeutta ja iloa. Aamen.